ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

praep (w płaszczyźnie poziomej) auf
(w płasz-czyźnie pionowej) an
na dole unten
na dworze draußen
na wiosnę im Frühling
raz na miesiąc einmal im Monat
spieszyć na pomoc zu Hilfe eilen
czekać na list auf einen Brief warten
na zdrowie zum Wohl
na zawsze für immer
na stare lata für das hohe Alter
na górze oben
na końcu am Ende
na koniec zum Schluss
na piśmie schriftlich
na moją prośbę auf meine Bitte
na pamięć aus-wendig
na sprzedaż zum Verkauf

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUF

FÜR

PRO

Słownik turystyki polsko-niemiecki

an, nach, i