Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) not applicable nie dotyczy