ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, - moralność f

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

moralność f

Słownik religii niemiecko-polski

moralny adj

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ETYKA

MORALE

MORALNOŚĆ

MORAŁ

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wydźwięk

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wir sind die einzigen Lebewesen mit voll entwickelten moralischen Empfindungen.
Jesteśmy jedynymi stworzeniami, które mają w pełni rozwinięte uczucia moralne.

TED

Diese Hausmeister haben den moralischen Willen andere Menschen richtig zu behandeln.
Ci salowi mają wolę moralną, nakazującą właściwe postępowanie wobec innych.

TED

Ich dachte, vielleicht gibt es einen irdischen Grund für moralische Entscheidungen.
Pomyślałem, że może istnieje jakaś ziemska podstawa dla podejmowania decyzji moralnych.

TED

Wir sind, oder sollten es sein, moralisch dazu verpflichtet, der Heiler der Welt zu sein.
Jesteśmy, powinniśmy moralnie poczuwać się do bycia uzdrowicielem świata.

TED

Solch ein Gott würde den höchsten Idealen der Menschheit moralisch unterlegen sein.
Taki Bóg byłby moralnie gorszy od najwyższych ideałów człowieczeństwa.

TED