ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lotos

lotosowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und 1983 kam dann der Lotus 1-2-3 heraus, von dem ich total hin und weg war.
Potem w 1983 ukazał się Lotus 1-2-3, i zwariowałem na punkcie Lotus 123.

TED

Ich gründete ein Unternehmen für Bildungssoftware kurz nachdem ich zu Lotus gestoßen war.
Otworzyłem firmę robiącą oprogramowanie edukacyjne po tym jak dołączyłem do Lotusa.

TED

Bitte laden Sie hier die Anleitung für IBM Lotus Sametime herunter.
Pobierz tutaj podręcznik użytkownika IBM Lotus Sametime.

Jabra