Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda lotos orzechodajny; przyroda kwiat z rodziny grzybieniowatych; komonica, kwiat lotosu, fasola egipska/pitagorejska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (bot) lotus

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lotos

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Lotus

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. lotos

Wordnet angielsko-polski


1. (native to eastern Asia
widely cultivated for its large pink or white flowers)
komonica
synonim: Indian lotus
synonim: sacred lotus
synonim: Nelumbo nucifera

2. (native to eastern Asia
widely cultivated for its large pink or white flowers)
lotos orzechodajny, lotos indyjski, nurzykłąb orzechodajny: : synonim: Indian lotus
synonim: sacred lotus
synonim: Nelumbo nucifera

3. (white Egyptian lotus: water lily of Egypt to southeastern Africa
held sacred by the Egyptians)
grzybienie egipskie: : synonim: white lotus
synonim: Egyptian water lily
synonim: white lily
synonim: Nymphaea lotus

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. lotuses)] ] bot. lotus

Słownik religii angielsko-polski

lotos m

Słownik środowiska angielsko-polski

lotos m bot.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And then in 1983, Lotus 1-2-3 came out, and I was completely blown away by Lotus 1-2-3.
Potem w 1983 ukazał się Lotus 1-2-3, i zwariowałem na punkcie Lotus 123.

TED

The lotus-trees cover him with their shade; The willows of the brook compass him about.
Izalić się będzie wiele modlił, albo z tobą łagodnie mówić będzie?

Jesus Army

Please download IBM Lotus Sametime user guide here.
Pobierz tutaj podręcznik użytkownika IBM Lotus Sametime.

Jabra

And that's an up-close picture of a lotus leaf.
A to jest zdjęcie liścia lotosu w zbliżeniu.

TED

He lieth under the lotus-trees, In the covert of the reed, and the fen.
Izali zawleczesz kolce przez nozdrza jego?

Jesus Army

So why, since I loved IT so much, did I leave less than three years after my rhapsodic arrival? The simple answer is that you can have too much of a good thing: there was too much fun and not enough work, Sydney had become a sort of lotus Land to me, a seduction of the senses, and I was, after all, an Englishman with English ambitions to which the sunshine and the wine and the overall beauty of everything and everyone were at last inimical.

www.guardian.co.uk

"We relate," said a spokesman, "to the theme of a woman's journey for self-fulfilment and happiness," which in this case means the "Eat Pray Love 109 wishes prayer turquoise bead necklace" ($152), the "Eat Pray Love beauty is everywhere sterling silver reminder necklace" ($52) and a range called I Deserve Something Beautiful, which includes macram?© bracelets, necklaces in the shape of lotus petals, cascade earrings and an "Eat Pray Love meditate sterling silver om bead necklace", which sounds like a meltdown in a Buddhist reading shop.

www.guardian.co.uk

As her publishers promise, the book is 'one woman's search for love and friendship in the lotus position'.

www.guardian.co.uk

I ask you, Gerry, is a lotus flower tattooed on a woman's lower back any different to, say, a fiery phoenix? The answer is, "Yes, when it is sported by someone standing on a Stella McCartney for Adidas yoga mat.

www.guardian.co.uk

Some of us are going to the Lotus to celebrate.
Niektórzy z nas idą do Lotusa świętować.

You should order that the lotus, as goϾ your masters.
Należę do zakonu lotosu, jako gość twoich mistrzów.

But what if you braked the Lotus at this point?
Ale co, jeśli z hamulcem Lotus w tym miejscu?

Lotus, honey, there's no reason to start at the bottom.
Lotus, kochanie, nie ma powodu, żebyś zaczynała od zera.

By any chance, does your name mean pure lotus?
A tak przypadkiem, czy panienki imię nie oznacza czysty lotos?

He's represented in our texts by a blue lotus blossom.
Jest przedstawiany w naszych tekstach jako niebieski kwiat lotosu.

Add cinnamon and a lotus leaf to the lamb sauce.
Dodaj cynamonu i liść lotosu do sosu z jagnięciny.

I want to see you all at Lotus.
Zobaczmy się wszyscy w Lotus.

Why would a lotus flower hide in the forest?
Po co kwiat lotosu miałby się tam ukrywać?

You never told me your sister was such a... beautiful lotus blossom.
Nie powiedziałeś mi, że twoja siostra to taki... piękny kwiat lotosu.

So what is the lotus? Homer calls it a honey-sweet fruit.
Więc co to jest lotos? Homer nazywa go słodko-miodowym kwiatem.

Not everyone can live like the lotus flower.
Nie każdy może żyć jak kwiat lotosu.

Listen, I got to level 25 And reached purple lotus swamp, right?
Posłuchaj, zdobyłam 25 poziom, dotarłam do purpurowego bagna lotosu?

What brings you down here to lotus land?
Co cię sprowadza do krainy lotosu?

You, my lord, what brought you to lotus land?
A ciebie, mój panie, co sprowadziło do lotosowej krainy?

All those Vietnamese monks one after another in all their lotus positions.
Tylu wietnamskich mnichów, jeden za drugim w pozycji kwiatu lotosu.

I bought some of that gross lotus root stuff that you eat.
Kupiłam trochę tych ohydnych rzeczy z korzeniem lotosu, które jadasz.

I`m sorry, I was digging up some lotus root in the field.
Przepraszam, kopałam w polu korzenie lotosu.

I can practically smell the lotus blossoms woven into your ebony hair.
Mogę praktycznie czuć utkane kwiaty lotosu w twoich hebanowych włosach.

And now back into the lotus position.
Poczujcie to w pośladkach, właśnie tak.. I wracamy do pozycji lotosu.

I planted lotus flowers once but none lived long
Raz wyhodowałem kwiaty lotosu, ale żaden nie przetrwał zbyt długo.

The Goddess comes to save all people. White Lotus will free the poor.
Biały Lotos jest nie zwyciężony zbawiciel ludu uwolni ubogich, i przwróci światu czystość.

Go, bring some pork steamed in lotus leaves.
Idź, przynieś trochę duszonej wieprzowiny w liściach lotosu

From there, Lotus will be your guide.
Stamtąd, Lotus będzie twoim przewodnikiem.

We could work for the Black Lotus, or starve on the streets, like beggars.
Mogliśmy pracować dla Czarnego Lotosu, albo głodować na ulicy jak żebracy.

Some say that he is a Lotus F1 driver
Niektórzy mówią, że jest kierowcą F1 Lotusa.

No, that also means the lotus flower.
Nie, to także może oznaczać kwiat lotosu.

There she is - - my lotus woman.
Tam jest Moja kobieta lotos.

Catch a lotus and you catch a wish.
Złap kwiat lotosu, a spełni się twe życzenie.

A gang called the Black Lotus, operating here in London right under your nose.
Gang nazywany Czarnym Lotosem, działa tutaj, w Londynie, tuż pod twoim nosem.

I brought rice steamed in lotus leaves.
Ja przyniosłam ryż na parze zawijany w liście lotosu.

Lotus flower is hiding in the forest?
Kwiat lotosu ukrywa się w lesie?

I don't believe I'm less attractive than Lotus!
Nie wierze, że jestem mniej atrakcyjna od Lotos!

That was the lair of the lotus eaters.
To była kryjówka pojadaczy lotosu.

It's a raddish flower. No snow lotus flower, of course.
To kwiat rzodkiewki, a nie śnieżnego lotosu, jak zapewne myślałeś.

It's tough to pass up lotus root.
Trudno jest się oprzeć korzeniowi lotosu.

Are you like the lotus leaf?
Czy jesteś jak liść lotosu?.

Any similarities between this and an-early Lotus Elise are not accidental.
Podobieństwa tego auta z Lotus Elise nie są przypadkowe.

me, who takes better care of this house, Jasmine or Lotus?
Powiedz mi, kto zajmuje się tym domem, Jasmine czy Lotus?

Join White Lotus and save your country!
Przyłącz się do Białego Lotosu i uratuj kraj!

The engine in this wasn't Lotus.
Silnik nie był od Lotusa.

Green leaves, red petals the lotus flowers open
Green leaves, red petals the lotus flowers open

Her eyes are like lotus pools.
Jej oczy są jak jeziora pełne lotosów.

Snow lotus flowers only grow on snow-topped mountains.
Śnieżny lotos rośnie tylko na Śnieżnych Szczytach. Herbata...

And this is just Lotus.
A to po prostu Lotus.

The Black Lotus is selling them.
A Czarny Lotos je sprzedaje.

I am faster in my Lotus Formula Three!
Ja jestem najszybszy w moim Lotus Formula Trzy!

Like a lotus blossom soft and pale
Like a lotus blossom soft and pale

You got your Ferrari, your Lotus, but it's no Lincoln.
Masz tutaj swoje Ferrari, swojego Lotusa, ale nie ma Lincolna.

Fourth Mistress, drink this lotus seed soup.
Czwarta Żono, wypij tą zupę z nasion lotosu