ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

Jezus m pr

Jezusowy adj

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEZUS

Przykłady użycia

Du musst den Jesus-Teil etwas runter schrauben, aber behalte den Enthusiasmus.
Musisz troszeczkę złagodzić całą tą gadkę o Jezusie, ale zachowaj swój entuzjazm.

TED

Deshalb wiederholt ein Drittel die Geschichten der biblischen Figuren, wie Abraham, Moses, Joseph, Maria, Jesus.
Tak więc jedna trzecia opisuje historie znane z Biblii jak te o Abrahamie, Mojżeszu Józefie, Maryi, czy Jezusie.

TED

Darauf sie: “Also, ich sehe hier Jesus”, fing an zu weinen und ging.
Zaczęła płakać i poszła sobie.

TED

Als ich mit 16 in San Francisco war, hatte ich meine bahnbrechende manische Episode, während der ich mich für Jesus Christus hielt.
Mając 16 lat, w San Francisco, miałem epizod z załamaniem kiedy myślałem, że jestem Jezusem.

TED

Am Ende eines sehr erhebenden Absatzes stehen alle auf und sagen: "Gedankt sei Jesus, gedankt sei Christus, gedankt sei unserem Retter."
Pod koniec każdej porywającej wypowiedzi wstają i krzyczą: „Dzięki ci Jezu, dzięki ci Chryste, dzięki ci Zbawco."

TED