ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

Helena f pr

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Płynie on przez obszar zamieszkały przez ludzi z miasta East Helena do jeziora Helena.
Er läuft durch eine bewohnte Gegend zwischen East Helena und dem Lake Helena.

TED

helena.kiiskinen@formin.fi
helena.kiiskinen@formin.fi

europa.eu

Hiena jest przodkiem konia, ponieważ była częścią produkcji pod tytułem "Faust w Afryce", produkcją studia Handspring z 1995, gdzie musiała grać w warcaby z Heleną Trojańską.
Die Hyäne ist die Ahnin des Pferdes, weil sie Teil einer Produktion war, die "Faust in Afrika" hiess, eine "Handspring Produktion" von 1995, wo sie mit Helena von Troja Dame spielen sollte.

TED