ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FRUSTRACJA

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und das habe ich in Boston entdeckt -- dass Frustration sehr anregend sein kann.
To własnie odkryłam w Bostonie -- tamta frustracja była bardzo ożywiająca.

TED

Und es hat riesige Wellen von Wut und Frustration asgelöst unter unserer jungen Generation.
Wywołało to wielkie oburzenie i frustrację pośród młodego pokolenia.

TED

Es gibt immer noch große Frustration unter den Leuten, da wir Daten nicht als Daten im Web haben.
Nadal powody do frustracji ma wiele osób, ponieważ nie mamy w pajęczynie WWW danych jako danych.

TED

Das meiste was mich heute erreicht, berichtet von Frustration.
A maile, których dostaję bardzo dużo, obecnie dotyczą frustracji.

TED

Diese Unruhen waren Teil der Manifestation dieser Frustration.
Zamieszki były jednym ze sposobów wyrażenia tej frustracji.

TED