ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cioteczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jego brat Amjad siedzi. ~~~ To oni napisali pierwszy wirus na PC.
Dies sind die Männer, die den ersten PC-Virus geschrieben haben.

TED

Ale oczywiście skończyło się na tym, że oboje [ojciec i brat] umarli w odstępie sześciu miesięcy.
Aber natürlich sind sie beide gestorben, einer sechs Monate nach dem anderen.

TED

Zabrano ja do obozu, gdy miała 15 lat, jej brat miał 8 lat.
Ich habe das von einer Frau gelernt, die Auschwitz überlebt hat.

TED

(Nagranie) Wielki Brat: Jesteśmy jednym ludem o wspólnej woli, wspólnym postanowieniu, wspólnej sprawie.
(Film) Stimme: Wir sind ein Volk mit einem Willen, einer Lösung und einer gemeinsamen Sache.

TED

To fantastyczny remiks Brat Pack z "Lisztomanią" w tle.
Hier ist das fantastische Brat Pack-Remix zum Song Lisztomania.

TED