Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dzieciuch, dziecko, bąk; smarkacz, bachor; brzdąc, berbeć;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (colloq, pej, small child) bachor

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

berbeć, bachor

Nowoczesny słownik angielsko-polski

smarkacz

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. uj. bachor

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIECIUCH

DZIECKO

BERBEĆ

BRZDĄC

BĘBEN

BĄK

BASAŁYK

Wordnet angielsko-polski

(a very troublesome child)
dzieciak, bachor, dzieciuch, pętak, bąk, pędrak
synonim: terror
synonim: little terror
synonim: holy terror

Słownik internautów

bachor

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzieciak

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is this fantastic Brat Pack remix set to Lisztomania.
To fantastyczny remiks Brat Pack z "Lisztomanią" w tle.

TED

First, within each video, the Brat Pack characters are used as a kind of template for performing the social reality of each group.
Po pierwsze, w każdym filmie członkowie Brat Pack reprezentują rodzaj szablonu realizowania społecznej rzeczywistości każdej z grup.

TED

And there's something wonderful about that form of youth, where you can let yourself grow and play, and be really a brat, and then accomplish things.
Jest coś cudownego w tym obliczu młodości, które pozwala nam puścić wodze, rozwijać się i bawić, i być tak naprawdę dzieciakiem, a jednocześnie osiągać cele.

TED

A self-confessed "happy endings freak", she expressed some bemusement at trends for darker children's fiction and her books always reassured young readers that good would be rewarded and that spoilt brats and greedy grown-ups would get their comeuppance.

www.guardian.co.uk

Eight pieces of contraband were planted on unwitting passengers leaving on a flight from bratislava bound for Dublin.

www.guardian.co.uk

The following year, aged 20, Neal triumphed as Regina, the spoiled-brat daughter in Lillian Hellman's family saga Another Part of the Forest, directed by the author.

www.guardian.co.uk

bratt's talk of "right-sizing" brought back memories of a conversation I had with a senior in-house lawyer at a multinational company a few months ago about legal outsourcing.

www.guardian.co.uk

Are you going to be a brat at work too?
W pracy też będziesz się tak zachowywała?

What are we going to do when that brat gets here?
Co będzie, jak ten bachor tu w końcu przyjdzie?

Brat is the only B word you could think of right now?
Brat jest tylko B słowo może myślisz teraz?

Now, since when does the big blue boy scout Have a brat?
Od kiedy to Wielki Błękitny Harcerzyk ma bachora?

Well, that'll give you and your brat something to talk about in family therapy.
To powinno dać tobie i twojemu dzieciakowi temat do rozmowy w rodzinnym gronie.

I know where that brat of yours goes to school.
Wiem, gdzie twój dzieciak chodzi do szkoły.

You're very sweet to forget what a brat I was once.
Jesteś bardzo słodki, że pozwalasz mi zapomnieć jakim dzieckiem byłam.

I killed her 'cause she was a little brat that wouldn't shut up.
Zabiłem ją, bo ten bachor nie chciał się zamknąć.

But you are never going to see that miserable brat again!
Ale nigdy nie zobaczysz ponownie tego biednego dziecka!

My absence does not give you license to act like a brat.
Moja nieobecność nie daje ci prawa, aby zachowywać się jak rozpieszczone dziecko.

Been getting a lot of complaints about that brat crying.
Miałem dużo skarg w sprawie tego dziecka.

Don't ask me to play again if you're going to be a brat !
I nie proś mnie więcej o grę, jeśli zamierzasz dalej być dzieciakiem!

There we were, teaching that brat to steal, and now I’m on his crew.
To my uczyliśmy tego fajtłapę złodziejstwa, a teraz jestem w jego zalodze.

Brat sister. I don't know where he got that.
Nie wiem, gdzie się tego nauczył.

That's got to be tough, putting up with some other guy's brat
Trzeba być twardym, żeby wytrzymać z dzieciakiem innego faceta.

You want to teach that goddamn brat some manners, lady.
Myślę, że przydałoby się nauczyć ją trochę manier.

Your son was being a real brat today, a real pain in the ass.
Twój syn był dzisiaj prawdziwym bachorem, prawdziwym wrzodem na tyłku.

He's like a spoilt brat who's had his rattle taken away.
On jest jak zepsuty dzieciak, któremu zabrano grzechotkę.

It's about you being a brat, wanting what you can't have.
Jesteś jak bachor. Chcesz coś, czego nie możesz mieć.

Lazy brat sits in her room all day, sewing dolls!
Leniwy dzieciak siedzi w pokoju cały dzień szyjąc jakieś lalki!

I have nothing to be ashamed of you arrogant brat,
Nie mam się czego wstydzić, ty arogancki szczylu.

Don't tell me how to act you insolent brat!
Nie mów mi, co mam robić, ty bezczelny smarkaczu!

At 30, you're supposed to be an adult, not a loud-mouthed brat!
Po 30-tce, powinnaś być dorosła, a nie rozwrzeszczanym bachorem!

By the way, is that brat Concho playing hooky again?
Przy okazji, czy ten dzieciuch Concho znowu gra w hooky?

Aimo, leave the brat there and come help us!
Aimo, zostaw smarkacza i chodź nam pomóc!

And I needed some help around the house, so I took her little brat in.
A ja potrzebowałam jakiejś pomocy w domu, więc wzięłam jej małego bachora do siebie.

He is a spoilt brat of a rich man?
Jest zepsutym bachorem bogatego człowieka

Construction is proceeding nicely but that brat continues to be a nuisance.
Budowa posuwa się dobrze ale ten bachor sprawia kłopoty.

I won't have that brat in this house!
Nie chcę tego bachora w tym domu!

Who doesn't love a brat with dirty hair?
Kto mógłby nie pokochać bachora z brudnymi włosami?

You'd better stay in there, you little brat!
Lepiej tam zostań, ty bachorze!

That brat has the steam ball, get him!
Ten dzieciak ma parokulę, brać go!

I won't let you go this time, brat!
Tym razem mi nie uciekniesz, szczeniaku!

I suppose you think I'm a spoiled, ungrateful, irresponsible brat.
Zapewne sądzisz, że jestem rozpuszczonym, niewdzięcznym, nieodpowiedzialnym bachorem.

I was indeed acting like a spoiled brat.
Fakt, zachowywałam się jak rozpieszczony bachor.

What time is your brat coming home?
O której godzinie przyjdzie ten twój gówniarz?

Come back in here, you little brat!
Wracaj tutaj, ty mały bachorze!

Guarding that brat is what you get paid for, -
Za pilnowanie tego bachora przecież ci płacą ... ... ty nędzny partaczu!

You left our daughter in the care of that spoiled, selfish, emotionally stunted brat?
Zostawiłeś naszą córkę pod opieką tej zepsutej, samolubnej, emocjonalnie niestabilnej bachorzycy?

I want to kill this little brat.
Chcę zabić tego bachora.

Little brat. It will be growing strong.
Mały idiota! ...tylko będzie rósł w siłę.

Don't you want to see your parents... you little brat?
Nie chcesz zobaczyć swoich rodziców... ty mały bachorze?

I guess I'm just a regular brat.
Przypuszczam, że ja jestem zwykłym dzieckiem.

No doubt Richard will take steps... to protect his French brat.
Nie wątpliwie Ryszard podejmie pewne środki, by chronić swego francuskiego przyjaciela.

Hey, whatever that little brat's saying, she's wrong.
Cokolwiek ten dzieciak mówi, jest w błędzie.

Me and the brat deserve a proper feast.
Ja i dziecko zasługujemy na prawdziwą ucztę.

Me with a brat clinging to my tit?
Ja z bachorem przyciśniętym do cycka?

You brat, give me back my shampoo!
Oddawaj mój szampon smarkaczu!

He doesn't know me, because I'm not the selfish brat he thinks I am.
On mnie nie zna, nie jestem takim egoistycznym bachorem, jak mu się wydaje.