ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMAT

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

VorteileNutzen Sie alle Vorteile der automatischen Vervollständigung und mehr:.
KorzyściMożesz korzystać ze wszystkich zalet autouzupełniania i innych funkcji:.

Google

Automatische Benachrichtigung, wenn Add-Ons die Browserleistung verlangsamen
Automatyczne powiadamianie o spowolnieniu działania przeglądarki przez dodatki

Microsoft

Rechtschreibprüfung und automatische KorrekturenDokumente › Tools.
Sprawdzanie pisowni i automatyczne korektyDokumenty › Narzędzia.

Google

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Tag-Kennzeichnung der Ziel-URL.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne tagowanie docelowego adresu URL.

Google

So planen Sie den Zeitpunkt der automatischen Installation von Updates durch Windows:
Aby zaplanować, kiedy system Windows automatycznie instaluje aktualizacje:

Microsoft