Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) automat; samoobsługowa restauracja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (cafeteria) bar automatyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automat (do sprzedaży napojów, papierosów itp.)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. bar samoobsługowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'OÔ@m{t(też Automat (r) ) n Bar samoobsługowy, gdzie jedzenie kupuje się ze specjalnych automatów na monety (popularny w latach 1950-tych i 1960-tych) Automats are history (Bary automatyczne należą już do historii) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

R n am. bar, w którym posiłki wydają automaty po wrzuceniu monety

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMATYCZNY

APARAT

Słownik internautów

automat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Przetestowaliśmy roboty, działały całkiem nieźle - takie automaty do przewracania stron.
And we tried these robot things, and they worked pretty well -- sort of these auto-page-turning things.

TED

Automat nie zwrócił ćwierć dolara, sera na pizzy było za mało.
Pay phone steals money, not enough cheese on your pizza.

OpenSubtitles

Jest automat biletowy w bardzo ponurym miejscu.
There is a ticket machine in a very dismal area.

statmt.org

Również automaty sprzedające nie są zabezpieczone przed oszustwem.
Vending machines are also not safe from fraud.

statmt.org

Są szanse, że mam automat, który odbiera telefony, "Tak, dzwonili i powiedzieli, że nie spodobało im się."
Well, chances are I've got a droid who's picking up the phone, "Yes, they called, and they said they didn't like it."

TED

To obtain dinner from a take-out emporium, or automat cafeteria, or...
Aby otrzymać obiad z take--out emporium, lub kawiarnia automat, lub ...

Martha and Gertrude at the Automat.
Martha i Gertruda przy Automacie.

I--I met her outside an Automat.
Spotkałem ją poza Automatem.

Hey, Mr. Murdoch, the Automat called.
Hej panie Murdock. Dzwonili z kafeteriii.