ä
ö
ß
ü

Słownik częstych błędów

Rzeczownik audition oznacza przesłuchanie (konkursowe), zdolność słyszenia, np. After a marvellous audition she was hired at the theatre (Świetnie zaprezentowała się na przesłuchaniu i została zatrudniona w teatrze). Wyraz audycja po angielsku to broadcast, np. I have my favourite radio broadcasts (Mam swoje ulubione audycje radiowe). Programme zaś oznacza program (jakiegoś wydarzenia), plan (np. zajęć), także program (telewizyjny, w gazecie). Natomiast program (kanał telewizyjny) to (TV) channel, np. Switch channels - do you pick any change? (Zmień program - czy widzisz jakąś różnicę?)