ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy niemiecko-polskiAnna Słomczewska

alias m

ECTACO słownik niemiecko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALIAS

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

inaczej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Geben Sie im Dialogfeld eine E-Mail-Adresse für den Alias ein, den Sie erstellen möchten.
W oknie dialogowym wpisz adres e-mail aliasu, który chcesz utworzyć.

Microsoft

Neue Suchmaschine hinzufügen: Geben Sie ein Alias für die Suchmaschine ein.
Dodaj nową wyszukiwarkę: podaj nazwę wyszukiwarki.

Google

Nun können Sie Nachrichten von Ihrem neuen Alias aus senden.
Teraz możesz wysyłać wiadomości z nowego aliasu.

Microsoft

Falls Sie ein öffentliches Google-Profil mit Alias besitzen, wird Ihr Alias standardmäßig neben der Beurteilung angezeigt.
Jeśli masz publiczny profil Google z pseudonimem, domyślnie przy Twojej recenzji widoczny będzie ten pseudonim.

Google

Ich bin ein Nutzer von Google Apps Premier/Education und sende unter einem Domain-Alias.
Jestem użytkownikiem Aplikacji Google w wersji profesjonalnej/dla szkół i uczelni wysyłającym z aliasu domeny lub pseudonimu.

Google