Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pseudonim, przybrane nazwisko, fałszywe nazwisko; pseudonim, przezwisko, przydomek; ksywa; technika nazwa zastępcza, alias;
under an alias - pod pseudonimem, fałszywym nazwiskiem;

(Adverb) alias, vel, czyli, zwany inaczej;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

conj alias.n C pseudonim

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pseudonim
czyli

Nowoczesny słownik angielsko-polski

vel

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

comp.
1. nazwa zastępcza
2. alias
3. fałszywe nazwisko alias writ powtórne zeznanie sądowe under an alias pod fałszywym nazwiskiem to use an alias posługiwać się fałszywym nazwiskie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska1. alias m

2. fałszywe nazwisko

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv inaczej
n przybrane nazwisko

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INACZEJ ZWANY

ALIAS

PSEUDONIM

FAŁSZYWE NAZWISKO

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pseudonim
Prep czyli

Wordnet angielsko-polski

(a name that has been assumed temporarily)
alias
synonim: assumed name
synonim: false name

Słownik internautów

alias, przydomek, pseudonim
inaczej, innymi słowy, zastępczy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

inaczej
pseudonim
alias writ: powtórne wezwanie sądowe

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

inaczej

przydomek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

which will include your normal configuration; the second will be for all other aliases (mysite.net,
zawierająca zwykłą konfigurację, a druga będzie przeznaczona na wszystkie inne aliasy (mojawitryna.net,

Google

Multiple Domain Names: Domain Aliases
Wiele nazw domen: aliasy domeny

Google

The following instructions provide an example of how to redirect aliased domains to the primary domain in Apache and IIS servers.
Poniższe instrukcje stanowią przykład przekierowywania domen z aliasami do domeny podstawowej na serwerach Apache i IIS.

Google

Redirecting Aliases in Apache
Przekierowywanie aliasów na serwerze Apache

Google

Redirecting Aliases in IIS
Przekierowywanie aliasów na serwerze IIS

Google

On 30 August, federal police announced the capture of Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

www.guardian.co.uk

Servando G??mez Martinez, alias La Tuta, has called on La Familia to unite in the face of a federal push to go after the group.

www.guardian.co.uk

He fled to Pakistan on a one-way ticket under an alias the day before the bombings and then spent time in Afghanistan as a cook and bodyguard for Osama bin Laden.

www.guardian.co.uk

In addition, two members of the EDL leadership, a British businessman called Alan Lake who is believed to fund the group and a man known by the alias Kinana, are regular contributors to web forum 4Freedoms.

www.guardian.co.uk

And eventually the alias i used Will lead them back to me.
W rezultacie środki, których użyłem, zaprowadzą ich do mnie.

It may just be an alias, but it'll get you started.
To może być pseudonim, ale mamy jakiś ślad.

Cargo ship Alias will be my home for the next five years.
Statek handlowy Alias będzie moim domem przez następne 5 lat.

The same name that Sarah used for her alias.
Nazwisko, którego Sara użyła jako swój pseudonim.

He used an alias so he wasn't on the manifest.
Użył pseudonimu, więc niebyło go w wykazie pasażerów.

I doubt it's the only alias that he uses.
Wątpię, żeby to był jedyny pseudonim jakiego używa.

If she visited Carroll in prison, she used an alias.
Jeśli odwiedziła Carrolla w więzieniu, użyła pseudonimu.

But she was arrested twice and used the alias of April Ellis.
Dwukrotnie aresztowano ją pod pseudonimem April Ellis.

This name Simon is probably not an alias.
To imię, Simon, nie jest chyba pseudonimem.

Ratchett was, as you yourself suspected, merely an alias.
Nazwisko Ratchett było, jak sam podejrzewałeś, zaledwie pseudonimem.

A gold certificate account registered to an alias.
Komputer znalazł konto zarejestrowane na jeden z pseudonimów Amadora.

Known alias of black-market arms dealer specializing in former Soviet-
Znany alias handlarza bronią specjalizującego się w radzieckim...

The name Robert J. Thorne has to be an alias.
Nazwisko Robert J. Thorne musi być pseudonimem.

Maybe she didn't use an alias.
Może nie użyła fałszywego nazwiska.

We don't even know his real name. He's using the alias D Gibbons.
Nie wiemy nawet, jak się naprawdę nazywa, ale używa pseudonimu D.

Well, Dan the dentist also knew him, and Jordan Chase is an alias.
Dan Dentysta również go znał, a Jordan Chase to pseudonim.

Way to go, chick from Alias.
Droga, by pójść, pisklę od Nazwa umowna.

No, it's a alias. voodoo god of death.
Nie, to pseudonim, Bóg Śmierci w Voodoo.

He used an alias and a fake passport,
Używa innego nazwiska i fałszywego paszportu.

This hacker goes by the alias Trinity.
Jego ksywa to Trinity.

That may be an alias.
To może być pseudonim.

It must be an alias.
To musi być pseudonim.

I only know an alias.
Znam tylko pseudonim.

Randall Hall is a clean alias.
Randall Hall to czysty pseudonim.

Did you ever use the alias, Clay Bertrand?
Używał pan pseudonimu Clay Bertrand?

We know that Marwan's been using the alias Harris Barnes.
Wiemy, że Marwan używał pseudonimu Harris Barnes.

Arlyn Page was probably an alias.
Arlyn Page to na pewno pseudonim.

He's working under the alias Harris Barnes.
Działał pod pseudonimem Harris Barnes.

What is your alias?
Jaki jest twój pseudonim?

Maybe he's got an alias.
Może ma pseudonim.

No hotels booked under her alias.
Nie rezerwowała hotelu pod pseudonimem.

He's hiding behind an alias.
Ukrywa się za pseudonimem, nosi broń.

Markus Wolf is your alias, huh?
Markus Wolf to twój pseudonim, co?

No name, no other alias.
Nie ma nazwiska ani innych przydomków.

Clark Baxter is my alias.
Clark Baxter to mój pseudonim.

Just like Sydney Bristow on Alias, I'll use my sexuality as a weapon.
Tak jak Sydney Bristow w Agentce o stu twarzach, użyję mojej seksualności jako broni.

We believe Captain Burgess traveled to D.C. this morning, under an alias.
Uważamy, że kapitan Burgess poleciała do stolicy tego ranka, pod fałszywym nazwiskiem.

His alias, connections, apartments in Europe... ...none of it was real.
Jego nazwisko, powiązania, domy w Europie, nic z tego nie było prawdą.

Get me arrest warrants on Kate Libby, alias Acid Burn,
Proszę o nakaz aresztowania Kate Libby alias Acid Burn,

Chetan alias uncle.
Chetan alias wujek.

We are at the home of narcotics suspect Rick BroWn... alias Drama.
Jesteśmy obok domu podejrzewanego w związku z narkotykami Rick Brown... zwanego Drama.

Raymond Caillemin, alias Brains.
Raymond Caillemin, alias Mózg.

Alias Fiona Nielson born in London, England, 1978
Alias Fiona Nielson, urodzona w Londynie. Anglia 1978.

Alias Jonas Nightengale, born Jack Newton, does not come from the Appalachians.
Niejaki Jonas Nightengale, a naprawdę Jack Newton, nie pochodzi z Appalachów.

Marwan worked for McLennan-Forster under an alias, Harris Barnes.
Marwan pracował dla McLennan-Forster pod pseudonimem Harris Barnes.

Previously on Alias...
Poprzednio w Alias...

Clark Baxter's my alias, so...
Clark Baxter to mój przydomek.

His name is Norman Lu, alias Crocodile Lu.
Nazywa się Norman Lu, pseudonim Krokodyl Lu.

Patrick Edward Finnegan, alias Ned Little.
Patrick Edward Finnegan, znany jako Mały Ned.

Handley, William Trevor, alias Dix Handley, age 36.
Handley, William Trevor, alias Dix Handley, wiek 36 lat.