ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

adat m (zwyczajowe prawo muzułmańskie)