Wordnet angielsko-polski

adat

Słownik religii angielsko-polski

adat m (zwyczajowe prawo muzułmańskie)