à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ

Słownik częstych błędów

Kiedy mamy na myśli ranę odniesioną w wyniku użycia broni, używamy rzeczownika wound. Wound w funkcji czasownika oznacza zranić, ranić, np. In the last battle he was badly wounded (W ostatniej bitwie został ciężko ranny). Rzeczownika injury używamy, kiedy chcemy powiedzieć o innych ranach (obrażeniach ciała). Takie samo zastosowanie ma czasownik injure (ranić), np. He was badly injured in a car accident (Został ciężko ranny w wypadku samochodowym). Czasownika damage (uszkodzić) i rzeczownika damage (uszkodzenie, szkoda) używamy w odniesieniu do przedmiotów, np. His car was badly damaged in the accident (Jego samochód został poważnie uszkodzony w tym wypadku). F także damage