Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (z)ranić;
wounded pride - zraniona duma;
wound sb’s feelings - ranić czyjeś uczucia;
be wounded in the leg - zostać rannym w nogę;

(Noun) medycyna rana;
inflict several knife wounds - zadać kilka ran nożem;
rub salt into sb’s wounds - dolewać oliwy do ognia;
receive wound - odnosić ranę;
gunshot wound - rana postrzałowa, postrzał;
gunshot wound - rana postrzałowa, postrzał;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rana: to receive ~ odnosić ranę
he inflicted several knife ~ zadał kilka ran nożem.vt ranić
zostać rannym: he was ~ed in the leg został ranny w nogę
there were many ~ed
było wielu rannych
(fig): to ~ sb's feelings ranić czyjeś uczucia
~ed pride zraniona duma

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rana, zranienie, uszkodzenie ciała
ranić, kaleczyć, nadszarpywać (opinię), urażać (uczucia)
open old ~s otwierać stare rany (przypominać niemiłe chwile)
~ up spięty, nerwowy

(zob.) wind

Nowoczesny słownik języka angielskiego

rana, uszkodzenie ciała
ranić, kaleczyć, urażać (uczucia), zranić (fizycznie, psychicznie)
open old ~s otwierać stare rany
open ~ otwarta rana
~ up spięty, nerwowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n okaleczenie, zranieniebullet wound rana od kuli contused wound rana tłuczona cut wound rana cięta death wound rana śmiertelna lacerated wound rana szarpana to inflict a wound ranićvt okaleczać, ranić

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

okaleczać, ranić

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rana f

ranić vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rana, ranić

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. wind2

s rana
vt ranić
seriously ~ed ciężko ranny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - zob. wind - 2. -

2. - n rana
vt ranić
the wounded - ranni

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RANA

PORANIENIE

SKALECZENIE

RANIĆ

ZRANIĆ

PORANIĆ

KALECZYĆ

OKALECZYĆ

POKALECZYĆ

SKALECZYĆ

DRASNĄĆ

ZADRASNĄĆ

PODSTRZELIĆ

POHARATAĆ

NAWINĄĆ: NAWINĄŁ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N rana
V ranić

Wordnet angielsko-polski


1. (an injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin) )
skaleczenie, ranka
synonim: lesion

2. (an injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin) )
rana, zranienie, okaleczenie: : synonim: lesion

3. (the act of inflicting a wound)
ranienie: : synonim: wounding

Słownik internautów

rana, skaleczenie
ranić, skaleczyć

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. rana
zranienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

okaleczenie (zranienie), rana (uszkodzenie ciała)

okaleczyć (zranić), ranić (zadać ranę)
bullet wound: rana od kuli
contused wound: rana tłuczona
cut wound: rana cięta
death (mortal) wound: śmiertelna rana
lacerated wound: rana szarpana
to inflict a wound: ranić (zadać ranę)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nawinąć

postrzał

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. rana
~, abdominal - rana brzucha
~, accidental - rana przypadkowa
~, bandaged - rana zabandażowana
~, bleeding - rana krwawiąca
~, bullet - rana od kuli, rana postrzałowa
~, burn - rana oparzeniowa
~, cleansed - rana oczyszczona
~, closed - rana zasklepiona, rana zagojona
~, contused - rana tłuczona
~, crushing - rana miażdżona
~, deadly - rana śmiertelna
~, deep - rana głęboka
~, dirty - rana brudna, rana zabrudzona
~, dressed - rana opatrzona
~, edged weapon - rana cięta
~, exit - med. wylot postrzału
~, face - rana twarzy
~, fatal - rana śmiertelna
~, festering - rana gnijąca, rana ropiejąca
~, filthy - rana brudna, rana zabrudzona
~, gangrened - rana zgangrenowana
~, gunshot - rana postrzałowa
~, healed - rana wygojona, rana zagojona
~, healing - rana gojąca się
~, ill-smelling - rana cuchnąca
~, incised - rana cięta
~, infected - rana zakażona
~, innocuous - przen. rana niewinna
~, knee - rana kolana
~, lacerated - rana szarpana
~, leg - rana nogi
~, life-threatening - rana zagrażająca życiu
~, light - rana lekka
~, minor - rana drobna
~, more serious - rana poważniejsza
~, mortal - rana śmiertelna
~ of bone - rana kości
~ of entry - med. wlot postrzału
~ of exit - med. wylot postrzału
~, open - rana otwarta
~, operated - rana zoperowana
~, penetrating - rana głęboka, rana przechodząca na wylot
~, poisoned - rana zatruta
~, punctured - rana kłuta
~, rankling - rana ropiejąca
~ received in battle - rana otrzymana w bitwie
~, reduced - rana sklęsła
~, reopened - rana która uległa ponownemu otwarciu
~, rotting - rana gnijąca
~, self inflicted - rana zadana samemu sobie, samookaleczenie
~, serious - rana poważna
~, shallow - rana płytka
~, shrapnel - rana od szrapnela
~, splinter - rana od odłamka
~, stab - rana kłuta
~, sucking - med. przebicie płuca
~, supertficial - rana powierzchowna
~, sutured - rana zszyta
~, swollen - rana opuchnięta, rana nabrzmiała
~, sword - rana od miecza, rana od szabli
~, uncleansed - rana nieoczyszczona
~, undressed - rana nieopatrzona
~, unhealed - rana niewygojona
~, unhealing - rana nie gojąca się
~, war; ~, weartime - rana wojenna
~ with ragged edges - rana z poszarpanymi brzegami

Słownik częstych błędów

Kiedy mamy na myśli ranę odniesioną w wyniku użycia broni, używamy rzeczownika wound. Wound w funkcji czasownika oznacza zranić, ranić, np. In the last battle he was badly wounded (W ostatniej bitwie został ciężko ranny). Rzeczownika injury używamy, kiedy chcemy powiedzieć o innych ranach (obrażeniach ciała). Takie samo zastosowanie ma czasownik injure (ranić), np. He was badly injured in a car accident (Został ciężko ranny w wypadku samochodowym). Czasownika damage (uszkodzić) i rzeczownika damage (uszkodzenie, szkoda) używamy w odniesieniu do przedmiotów, np. His car was badly damaged in the accident (Jego samochód został poważnie uszkodzony w tym wypadku). F także damage

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
Wczoraj trzej czescy żołnierze zostali ranni w ataku rakietowym w Afganistanie.

statmt.org

Stripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Jesus Army

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

statmt.org

It is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.
Szacuje się, że likwidacja banku inwestycyjnego zajmie około dziesięciu lat.

statmt.org

A 15-year veteran of Arizona's sheriff's department, Puroll, 53, was awarded a purple heart and was congratulated by Republican senator John McCain when he suffered a gunshot wound in April, a week after the state's governor signed a new law making it a crime for foreigners to fail to carry valid immigration documents at all times.

www.guardian.co.uk

The world he sets up is a tightly wound machine gradually running down".

www.guardian.co.uk

Patients are routinely given antibiotics after surgery to prevent the wound becoming infected by bacteria.

www.guardian.co.uk

The postmortem report into his death found the main cause was bleeding from a wound to his wrist "entirely consistent with being inflicted with a bladed weapon".

www.guardian.co.uk

We'd better stop here so I can take a look at your wound.
Lepiej zatrzymajmy się tutaj, żebym mogła zobaczyć twoją ranę.

No, I am not going to school with a big open wound.
Nie, nie pójdę do szkoły z wielką, otwartą raną.

Put your hand on the wound and press hard for me.
Połóż dłoń na ranę i mocno ją uciskaj dla mnie.

Until now, I've been nothing more than an open wound.
Dotąd nie byłem niczym więcej niż otwartą raną.

How do you think I wound up in this business?
Myślisz, że dlaczego siedzę w tym biznesie?

You should have told me how bad that wound was.
Powinieneś był mi powiedzieć, że rana jest poważna.

I have no idea how it wound up in my hands.
Nie mam pojęcia, jak on się znalazł w moich rękach.

Stay down, I need to put pressure on your wound.
Nie ruszaj się, muszę uciskać Ci tę ranę.

You think he could have made the kind of wound that killed his father?
Myśli pan, że w taki sposób mógłby zadać taki cios, który zabił jego ojca?

I want a clean break and not an open wound.
Chcę zerwać z przeszłością i nie rozdrapywać ran.

Just remember one thing: It has to be shot into the wound.
Pamiętaj tylko, że musi to być strzał dokładnie w środek rany.

The pressure from the impact opened up an old wound.
Ciśnienie, powstałe przy uderzeniu, otworzyło starą ranę.

His wound is too fresh. She can't see him yet.
Rany są jeszcze świeże, ona nie może go jeszcze zobaczyć.

Go for the good wound, and he can't get to the plane with her.
Zranić, ale nie zabić. Nie da rady dojść z nią do samolotu. Czysty strzał.

We could clean the wound, but then we'd need water.
Możemy oczyścić ranę... - ... potrzebuję wody.

So are we going to talk about the leg wound?
Porozmawiamy teraz o ranie na nodze?

Hold the wound open, keep pressure on the top of the leg.
Chcę, żebyś trzymał ranę i utrzymywał ucisk na górnej części nogi.

Tell him I've passed away - an old war wound.
Powiedz mu, że mam umierającego - stara wojenna rana.

Phil, I need to take a look at your wound.
Phil, muszę spojrzeć na twoją ranę.

When my father died, I wound up killing a patient.
Gdy zmarł mój ojciec, zabiłem pacjenta.

Except for the girl who wound up in our bedroom.
Poza dziewczyną, która wylądowała w naszej sypialni.

Things got a bit unpleasant, and then I wound up here.
Zrobiło się trochę nieprzyjemnie i potem wylądowałam tutaj.

Well, you talked about killing people, and they wound up dead.
Mówisz o zabijaniu ludzi, a potem kończą martwi. Jestem pewien, że nadążasz.

But the wound did not make him dumb, however he doesn't talk.
Ale to nie przez ranę jest niemy... A mimo to nie mówi.

I did not know until now how tightly he'd wound himself around my heart.
Nie wiedziałem, do tej pory jak ciasno on oplótł się wokół mojego serca.

But your father always prefers to show the death wound in the photograph.
Twój ojciec zawsze chciał, aby na zdjęciu była widoczna rana.

Well, if Rose cut himself to draw blood, he might still have a wound.
Jeżeli Rose skaleczył się, żeby upuścić krwi, to może nadal mieć ranę.

For a fraction of a second, the wound remains white.
Przez ułamek sekundy, rana pozostaje biała.

Keep him straight, or I think the wound will tear.
Trzymaj go prosto, bo inaczej rana się rozejdzie.

I pulled something from the wound tract in his back.
Wyciągnąłem coś z rany na jego plecach.

The wound Wilson had, he could not have gotten far.
Z raną, jaką miał Wilson, nie mógł zajść zbyt daleko.

I can clean out his wound, try to control the bleeding.
Mogę oczyścić jego ranę, postaram się też powstrzymać krwawienie.

She's got some sort of a wound on her forearm.
Na przedramieniu ma jakąś ranę.

You wouldn't find any information after a fatal wound like this.
Niczego byśmy nie znaleźli po śmiertelnej ranie, jak ta.

I do not want to rub salt in your wound.
Nie chcę pocierać soli w rany.

Cannot fly the ship and keep pressure on her wound.
nie Może nie lecieć statku i trzymać ciśnienie na jej ranie.

I want to take a minute to tell you how Sally wound up.
Teraz zajmę wam chwilę by opowiedzieć jak Sally się wybiła.

I wonder. what kind of weapon makes a wound like that.
Zastanawiam się, jaka broń mogła zostawić taką ranę.

If the wound doesn't get infected, he should be okay.
Jeśli rana nie zostanie zainfekowana, powinien z tego wyjść.

But it's because you've been hurt, and that wound is still fresh.
Ale to dlatego, że cierpisz, a rana jest nadal świeża.

We can't take him to a hospital. It's not a normal wound.
Nie możemy zabrać go do szpitala... ...to nie jest normalne rana.

I don't know if I'll get it before the wound closes.
Nie wiem, czy dam radę go wyciągnąć zanim rana się zagoi.

Each killed with a single gunshot wound to the head.
Każda ofiara zabita jednym strzałem w głowę.

That's quite a head wound you have there, my dear.
Masz niezłą ranę głowy, moja droga.

He wiped his head wound and removed a foreign body.
Opatrzyliśmy ranę na głowie i usunęliśmy obce ciało.

I have an open wound with their vomit and blood above.
A moja otwarta rana miała kontakt z jego krwią.

After what you just did, his wound has a greater chance of becoming infected!
Po tym co właśnie zrobiłaś, jego rana jest bardziej narażona na zainfekowanie!

Every time I see her, it's like scratching an open wound.
Zawsze, gdy ją widzę jest to jak otwieranie starych ran.

With a head wound like this he could be in a coma for weeks.
Przy takich obrażeniach, może być w śpiączce przez wiele tygodni.

There was a long scar on his left leg, a war wound.
A więc, on... miał długą bliznę na lewej nodze, rana z wojny.