à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[k
1.gif' />
poze] vt (piosenkę) skomponować
(numer telefonu) nakręcić, wybrać
vpr se ~ składać się (de qch z czegoś)

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKOMPONOWAĆ

UŁOŻYĆ SIĘ

ZŁOŻYĆ

WYSTUDIOWAĆ

PRZYJĄĆ

PRZYRZĄDZIĆ

PERTRAKTOWAĆ

NAPISAĆ PRACĘ KLASOWĄ

NAKRĘCIĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

komponować

składać

składowy

tworzyć

wybierać