Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kompozytor(ka), autor(ka), twórca muzyki, muzyk;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (mus) kompozytor

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kompozytor

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kompozytor

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kompozytor

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MUZYK

Wordnet angielsko-polski

(someone who composes music as a profession)
kompozytor

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

muz. kompozytor

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You see, each country has always produced its artists, composers, authors and so on.
Jak wiadomo, wszystkie kraje zawsze miały własnych artystów, kompozytorów, ów i tak dalej.

statmt.org

So, for inspiration I listened to Liszt and Tchaikovsky and all the great Romantic composers.
Dla inspiracji słuchałam Liszta, Czajkowskiego i innych kompozytorów romantyzmu.

TED

Even the small countries come up with, for example, composers of world renown.
Nawet małe kraje wydały na przykład kompozytorów światowej sławy.

statmt.org

This was one of the leading composers of American music back in the '70s.
Oto jeden z najlepszych kompozytorów w Ameryce w latach 70-tych.

TED

And we want to play a little piece for you by one of the most important composers of America.
Chcielibyśmy zagrać dla was drobny utwór autorstwa jednego z najważniejszych kompozytorów Ameryki.

TED

He is a kind of symphonic blogger, a composer seeking unmoderated responses, anxious for feedback and interaction.

www.guardian.co.uk

Despite the best efforts of the tabloid press, there were no knighthoods for either Bruce Forsyth or Simon Cowell, but veteran actors Sheila Hancock and David Suchet were both awarded CBEs, as was the composer and broadcaster Howard Goodall.

www.guardian.co.uk

Cope's ambitions remain exactly what they were, when, as an asthmatic child in Phoenix, Arizona, he was moved to wonder by Tchaikovsky's Romeo and Juliet, and knew he had to be a composer himself.

www.guardian.co.uk

Audiences at the Royal Festival Hall, London, on 20 November will find out: the experimental composer Matthew Herbert is creating an hour-long piece of music based on that single edition of the Guardian.

www.guardian.co.uk

My dream is to become a great composer one day.
Marzę, iż pewnego dnia... ...stanę się słynnym kompozytorem.

I didn't really believe that you were a composer.
Tak naprawdę nie wierzyłam, że jesteś kompozytorem.

I have here a proposal of marriage.. from a composer.
Julio, otrzymałaś propozycję małżeństwa. Od kompozytora.

But I can you one thing, Schulz was no composer.
Ale jedno jest pewne. Schulz nim nie był.

Mozart, you are not the only composer in Vienna.
Nie jest pan jedynym kompozytorem w Wiedniu.

We could use a good German composer in Vienna, surely?
Przyda się w Wiedniu dobry, niemiecki kompozytor.

Its composer called Debussy said that art was the greatestdeception of all.
Kompozytor, Debussy, powiedział, że sztuka jest największymoszustwem.

In a musical, everyone works for the composer.
W musicalu, każdy pracuje dla kompozytora.

I was the most famous composer in Europe.
Byłem najsłynniejszym kompozytorem w Europie.

Kids, I'd like you to know that this is the song's composer...
Dzieci, chciałabym, żebyście wiedziały, że to jest twórca piosenki

My real father was a famous German composer.
Mój tata jest sławnym niemieckim kompozytorem.

Isn't the composer of a show kind of like the playmaker in basketball?
Czy kompozytor występu nie jest jak playmaker w koszykówce?

I think the composer would've appreciated that.
Myślę, że kompozytor powinien to docenić.

Constantin was also an accomplished composer and musician.
Constantin był także utalentowanym kompozytorem i muzykiem.

Lord, make me a great composer.
Panie, chcę być wielkim kompozytorem.

He was a gifted young composer.
Był młodym kompozytorem.

They say that ruffian Robert Frobisher is a composer.
Mówią, że ten prostak, Robert Frobisher, jest kompozytorem.

Delius, the British composer, was blind too.
Delius, angielski kompozytor, też był niewidomy.

Oh, the wonderful tunes of our great composer...
Oh Co za wspaniała muzyka, naszego wspaniałego kompozytora...

I believe that acting in the abstract, thinking that the little musician, the little composer can defend himself is absurd.
Sądzę, że działanie w ogólności, myślenie, że sam jeden muzyk, sam jeden kompozytor jest w stanie się obronić, jest niedorzeczne.

A composer and a poet!
Kompozytor i poeta

So who's your favorite composer?
Więc kto jest twoim ulubionym kompozytorem?

I am a homosexual composer!
Jestem kompozytorem homoseksualistą!

He's a very talented composer.
Jest bardzo utalentowanym kompozytorem.

Composer, here's your game ball.
Kompozytorze, twoja piłka z gry.

I - Mused, it walked Your composer.
Zamyśliłem się, chodziło Waszego kompozytora.

Oh, well, I'm a film composer, too, like Ethan, but...
Jestem twórca muzyki filmowej, tak jak Ethan.

In 2010 it will be 200 years since the birth of Fryderyk Chopin - a composer of genius who is known throughout the world.
W 2010 r. mija 200 lat od daty urodzin Fryderyka Chopina - genialnego kompozytora znanego na całym świecie.

He's a composer and a magician
Architekt, konstruktor, kompozytor i iluzjonista.

Some German composer.
Jakiś niemiecki kompozytor.

Herr Beethoven, our most accomplished composer.
Herr Beethoven, nasz największy kompozytor.

Handsome guy, brooding composer.
Przystojny, młody facet a zarazem zadumany kompozytor...

You're a composer too, aren't you, Mr. Ewing?
Z pana też kompozytor, prawda, panie Ewing?

I want you to meet Charles Dumont, composer. and Michel Vaucaire, lyricist.
Edith. Kompozytor Charles Dumont i autor tekstów Michel Vaucaire są tutaj.

Everybody, I'd like to present Georges Fauré... a leading French composer.
Słuchajcie, chcę wam przedstawić Georgesa Fauré... Czołowego francuskiego kompozytora.

The composer Charles Dumont and the lyricist Michel Vaucaire are here.
Edith. Kompozytor Charles Dumont i autor tekstów Michel Vaucaire są tutaj.

Frederick LeMay, a composer in Brussels.
Frederick LeMay, kompozytor z Bruseli.

Like that Western deaf composer, called Bee--
Jak ten zachodni, nieżyjący już kompozytor, Bee-

This is Raymond Asso. Writer, composer, poet.
Chciałbym przedstawić, Raymond Asso.. pisarz, kompozytor, piosenkarz i poeta.

Here is our illustrious court composer... ...Maestro Salieri.
A to nasz znakomity, nadworny kompozytor... maestro Salieri.

And here is our illustrious Court Composer... ...Maestro Salieri.
A to nasz znakomity, nadworny kompozytor... maestro Salieri.

It is worth recalling that 2010 will be the 200th anniversary of the birth of that gifted composer in Żelazowa Wola in Poland.
Warto tu przypomnieć, że mija wtedy dwusetna rocznica urodzin (w Żelazowej Woli) tego genialnego kompozytora.

On the 200th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin, the Polish composer, let us show the world that great music and culture was born on this continent.
W dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, polskiego kompozytora, pokażmy światu, że wspaniała muzyka i kultura narodziła się na tym kontynencie.

(RO) Mr President, today, 16 December, we celebrate the 240th anniversary of Ludwig van Beethoven's birth, the composer of the united Europe's anthem.
(RO) Panie Przewodniczący! Dziś, 16 grudnia, obchodzimy 240 rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena, kompozytora hymnu zjednoczonej Europy.

Nevertheless, we Hungarians can be rightly proud that, to quote the Hungarian composer, Ferenc Liszt, born 200 years ago, 'we are the sons of an inherently free people'.
Niemniej my, Węgrzy, możemy być słusznie dumni z tego, że - zacytuję słowa urodzonego 200 lat temu węgierskiego kompozytora Franciszka Liszta - "jesteśmy synami ludzi z natury wolnych”.

I keenly support the demand made in the report for 2010 to be declared as the European Year of Fryderyk Chopin, given that it is the 200th anniversary of the birth of this composer of genius, who made an incontrovertible contribution to European and world culture.
Gorąco popieram zawarty w sprawozdaniu postulat, aby rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Fryderyka Chopina w związku z dwusetną rocznicą urodzin tego genialnego kompozytora o niezaprzeczalnym wkładzie w kulturę europejską i światową.