à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[kapabl] adj zdolny
être ~ de faire qch być zdolnym do zrobienia czegoś

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDOLNY

ZDATNY

MOGĄCY

GOTÓW

ZRĘCZNY

INTELIGENTNY

OBEJMUJĄCY

POJEMNY

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

najzdatniejszy

najzdolniejszy

zdatniejszy

zdolniejszy