à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[bur
2.gif' />
wa, -z] adj mieszczański

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIEJSKI

MIESZCZAŃSKI

PROSTY

ZWYKŁY

NIEWYSZUKANY

MIESZCZANIN

BURŻUJ

MIESZCZUCH

CYWIL

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

burżuazyjny

burżujka

gospodarz

gospodyni

mieszczanka