Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) męczyć, dręczyć/zadręczać, nękać; historia poddawać torturom; kłaść na stojaku, suszarce itp.; technika poruszać mechanizmem zębatkowym; ściągnąć/ściągać;
rack one’s brain - łamać sobie głowę, głowić się;
rack up - nabijać, podbijać; zdobyć, zdobywać; odnosić;
rack with pain - zwijać się z bólu;

(Noun) wieszak; stojak; półka na naczynia, suszarka; biologia poroże; wieniec; drabina; technika zębatka; koło tortur; koszyk, półka bagażowa; poszarpane chmury;
go to rack and ruin - podupadać, popaść w ruinę;
wine rack - stojak na wino;
roof rack - technika bagażnik na dachu/dachowy;
be on the rack - cierpieć męki/katusze;
soap rack - mydelniczka, uchwyt na mydło;
magazine rack - stojak na czasopisma;
clothes rack - (Noun) wieszak, drążek do wieszania ubrań;
hat rack - półka/stojak na kapelusze;
feeding rack - paśnik;
plate rack - (Noun) suszarka do naczyń; półka na talerze; stojak na ozdobne talerze;
rack of lamb - kulinaria łopatka jagnięca;
rack of lamb - kulinaria łopatka jagnięca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(frame) stojak, półka
hat ~ stojak na kapelusze
luggage ~ półka na baga.
2.
(toothed bar) zębatka

n C koło tortur.vt (torture) łamać kołem
she was ~ed with pain zwijała się z bólu
(fig) : she ~ed her brains for an answer głowiła się nad odpowiedzią

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) wrack dręczyć, zadręczać, łamać kołem
wieszak, stojak, półka, regał, koło tortur (dawn.) , zębatka (mech.)
be on the ~ przechodzić cierpienia
~ one's brain łamać sobie głowę
go to ~ and ruin popadać w ruinę
luggage ~ półka na bagaż
roof ~ bagażnik na dach samochodu

Nowoczesny słownik języka angielskiego

stojak, wieszak, poroże, zębatka, koło tortur
kłaść na stojaku, wieszać na wieszaku, ruszać mechanizmem zębatym, dręczyć, nękać, łamać kołem
be on the ~ cierpieć katusze
~ed with doubt nękany wątpliwościami
soap ~ mydelniczka
roof ~ bagażnik na dachu samochodu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trójkąt

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

listewka zębata przy śrubie mikrometrycznej

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wieszak (na palta)
stojak
półka (np. w wa-gonie)
ammunition ~ stelaż (uchwyt) na amunicję
arms ~ stojak na broń
rocket ~ wspornik do podwieszania rakiet

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vt dręczyć, męczyć
fig. to rack one's brains for sth - łamać sobie nad czymś głowę
to go to rack and ruin - ulegać zniszczeniu
popadać w ruinę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PĘDZĄCE OBŁOKI

RUINA

STOJAK

DRABINA STAJENNA

PÓŁKA

ETAŻERKA

WIESZADŁO

ZĘBATKA

KOŁO TORTUR

ARAK

JEDNOCHÓD (O KONIE)

ŁAMAĆ KOŁEM

MĘCZYĆ

DRĘCZYĆ

TORTUROWAĆ

ZDZIERAĆ

WYJAŁAWIAĆ

ŚCIĄGAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a support for displaying various articles
"the newspapers were arranged on a rack")
stojak
synonim: stand

2.
trójkąt: : synonim: triangle

Słownik internautów

bagażnik na dachu

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. koło tortur

Duży słownik chemiczny

statyw, stojak

Słownik audio-video Montevideo

pulpit, stojak, stelaż, drabinka, ramka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wyrko, wyro, bety, barłóg, łóżko

przespać się, kimać, iść spać, iść do łóżka, walnąć się spać, walnąć (się) w kimę/ kimono, uderzyć w kimę/ kimono, położyć się

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podpierać

statyw

wieszak

wyciągać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. stojak; kozioł; 2. koło tortur; masz. zębatka
~, arms - stojak na broń
~, gun - zębatka działa
~, luggage carrier - bagażnik
~, rifle - stojak na broń
~, roof - bagażnik dachowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zębatka f
2. wieszak m, stojak m, regały pl

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

President in Office. - (SL) Thank you, Mr Rack, for this additional question.
urzędujący przewodniczący. - (SL) Panie pośle Rack, dziękuję za to dodatkowe pytanie.

statmt.org

First of all, I would like to begin by thanking Mr Rack for his hard work.
Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowania panu posłowi Rackowi za jego trud.

statmt.org

I believe however that Mr Rack has called for the floor on a point of order.
Myślę jednak, że pan Rack prosił o udzielenie głosu w kwestii porządkowej.

statmt.org

Rack, up to 56 analog cameras can be supported in one 4U, 19-inch rack.
Jeden taki 19-calowy stelaż 4U może obsługiwać do 56 kamer analogowych.

Axis

The last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Ostatni mówca, pan poseł Rack, powiedział, że należy rozwinąć nową kulturę.

statmt.org

Leave the chestnut macaroons on the baking tray for a few minutes to firm up, then transfer to a wire rack to cool.

www.guardian.co.uk

(Wine rack also has the Reserve at Â?7.

www.guardian.co.uk

The garments on the rack beside him cost between -2.

www.guardian.co.uk

) To find the least wrong way, I had to rack my memory for any clues, however minor, however old, as to how my family might react - and try to anticipate them.

www.guardian.co.uk

I don't understand why you'd go to see somebody like Rack.
Nie rozumiem, dlaczego miałabyś chodzić do kogoś takiego jak Rack.

It's never too early to rack up a quick point.
Nigdy nie jest za wcześnie, żeby coś wyrwać.

There in the record rack is a copy of 2001.
Tam na półce jest muzyka z '2001'.

And let me tell you, a towel rack will not support your weight.
Powiem ci jedno, wieszak z ręcznika nie podtrzyma twojej wagi.

Rack, I am surprised you even let him carry a gun.
Rack, dziwie się , że w ogóle pozwalasz mu nosić broń.

And without my huge rack, I felt like less of a buck.
A bez mojego ogromnego poroża, czułem się jak jeleń gorszej kategorii.

Our host may not remember, but I figured out what this rack is for.
Nasz gospodarz może nie pamięta ale ja wiem, co tam stało.

Of course you don't remember, he's not a blonde with a big rack.
Oczywiście, że nie pamiętasz, bo nie jest blondynką z wielkim biustem.

I was born to shop, not fight. Unless it's at a sales rack.
To jest oburzające. urodziłem się, by zrobić zakupy, nie walczyć.

In the back, behind the shoe rack, is a compartment.
Z tyłu, za stojakiem na buty, jest przegroda.

Do the new pens go in the rack or at the register?
Te nowe pióra położyć na półkę czy przy kasie?

I really need to rack up some serious cash.
Naprawdę muszę złowić jakieś poważne pieniądze.

Sometimes you look like a coat rack to me.
Czasami wygląda pan dla mnie jak wieszak.

I can rack my brain trying to remember how I felt then.
Musiałbym łamać sobie głowę by przypomnieć sobie jak się wtedy czułem.

When they hang on the rack, they go like this.
Kiedy wiszą na wieszaku, to w ten sposób.

Rack, the white knight, sweeping in to save the princess.
Rack, biały rycerz, na ratunek księżniczce.

I swear that you dismantle and they make wine rack.
Klnę się na Boga, przerobię cię na stojak na wina.

They gain weight, grow a great big rack and ass, get full periods.
Przybierają na wadze, rosną wielkie piersi i tyłki, dostają pełnego okresu.

Rack, you gotta understand this don't look so good.
Rack, musisz zrozumieć że to nie wygląda za dobrze.

Yi, help this gentleman move his bag up onto the rack.
Yi, pomóż temu panu położyć torbę na górę na półkę.

See if you can get your deer antler coat rack back.
Zobacz czy możesz odzyskać ten swój stojak na płaszcze z porożem jelenia,

I didn't them in her shoe rack, but I need you to look everywhere.
I nie ma ich na stojaku z butami, Chcę żbyś przeszuakł cały dom.

That guy with the monster truck is claiming we broke his gun rack.
Ten koleś z dużej ciężarówki twierdzi, że zepsuliśmy jego wieszak na bronie.

Mr Rack, you have the floor for two minutes.
Panie pośle Rack, oddaję panu głos na dwie minuty.

Who will be torn apart on the rack tomorrow.
Kto by chciał być jutro łamany kołem.

Well, he says you like to rack 'em up.
Więc, on twierdzi, że lubisz dręczyć ich.

A male hostage down, green shirt, white pants, in front of the candy rack.
Zakładnik, zielona koszula, przed półką ze słodyczami.

My brother wants to check out your rack.
Mój brat chciałby sprawdzić twój bagażnik.

Not until you tell me who that stalker was at The Rack.
Nie dopóki nie powiesz mi kim jest ta ślędząca mnie dziewczyna.

Why are you telling this to the rack?
Dlaczego nie mogępozwolić sobie być szczęśliwą?

I believe however that Mr Rack has called for the floor on a point of order.
Myślę jednak, że pan Rack prosił o udzielenie głosu w kwestii porządkowej.

In my rack, reading some trashy novel Socinus gave me.
W kajucie, czytałam nowele, które dał mi Socinus.

It was just a rack of computer equipment.
To była tylko szafa sprzętu komputerowego.

Is this what you've been waiting for, Rack?
To na to tak czekałeś Rack?

We just raided the spice rack in the kitchen.
Dopiero co ogołociliśmy półkę z przyprawami w kuchni.

I'm stupid, but my rack is bigger than yours.
Jestem głupia, ale mam większe balony niż ty.

I mean, Sheila had a way better rack.
To znaczy, Sheila ma lepsze cycki.

Eh, your mom uses it as a drying rack.
Eh, Twoja mama używa jej jako wieszaka do bielizny

We got a rack of suits over there.
Mamy tam stojak z ubraniami.

You are either staring at my ring or admiring my rack.
Gapisz się na mój pierścionek, czy podziwiasz porządek w moich szafkach?

Maybe it wasn't put on the rack properly.
Może nie było położone jak należy?

Say what you want, Rack, but I am a pig's worst nightmare.
Mów co chcesz, Rack, ale jestem najgorszym koszmarem świń.

Bend me over a bread rack and pound me into shape.
Wygnij mnie wokół stojaka na chleb i uformuj mnie.

The last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Ostatni mówca, pan poseł Rack, powiedział, że należy rozwinąć nową kulturę.

Enough about your new rack already, man.
Wystarczająco o twojech nowych rogach już, człowieku.

Rack, why do we gotta take my truck?
Rack, dlaczego bierzemy moją ciężarówkę?

My son bashed my head into a towel rack, but I'm fine.
Syn przywalił moją głową o wieszak, ale nic mi nie jest.

I'm not on the rack about him.
W ciągu roku już go nie będzie.

I believe the rack might loosen her tongue, milady.
Sądzę, że łamanie kołem rozluźni jej język, milady.