Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) mieszać;

(Noun) motłoch, hałastra, pospólstwo, hołota; tłum, ciżba; mieszadło, pogrzebacz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tłum, ciżba, motłoch, hałastra

Nowoczesny słownik angielsko-polski

graca

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n uj. motłoch

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOTŁOCH

HAŁASTRA

CZERŃ

HOŁOTA

TŁUSZCZA

GMIN

PLUGASTWO

DRAŃSTWO

ŁAJDACTWO

CHAMSTWO

MIESZADŁO DO ROZTOPIONEGO METALU

Wordnet angielsko-polski


1. (a disorderly crowd of people)
gawiedź
synonim: mob
synonim: rout

2. (a disorderly crowd of people)
zgraja, horda, banda, wataha, granda: : synonim: mob
synonim: rout

Słownik internautów

tłum

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przen. tłuszcza
gawiedź
hołota

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gawiedź

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hołota

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This rabble effectively terrorises independent television stations.
Ten motłoch skutecznie terroryzuje niezależne stacje telewizyjne.

statmt.org

I have read the press reports, too, and I am getting the feeling that we are just rabble-rousing.
Przeczytałam także relacje prasowe i odnoszę wrażenie, że podsycamy jedynie nastroje tłumu.

statmt.org

Upon my right hand rise the rabble; They thrust aside my feet, And they cast up against me their ways of destruction.
Po prawicy mojej młodzikowie powstawają, nogi moje potrącają, i torują na przeciwko mnie drogi zginienia swego.

Jesus Army

It is true that there are rabble-rousers in Kenya trying to invoke hatred between ethnic groups in order to gain power.
Prawdą jest, że w Kenii działają prowokatorzy starający się wzniecić nienawiść między grupami etnicznymi w celu dojścia do władzy.

statmt.org

In Congress, Byrd denounced the civil rights leader Martin Luther King as a "self-seeking rabble rouser", before turning into a leading backer of civil rights.

www.guardian.co.uk

It's a reaction against the mass and rabble that the industry has become.

www.guardian.co.uk

Alongside myself, Tony Blair and Gordon Brown helped turn New Labour from a modernising party into a totally unelectable rabble within 15 years.

www.guardian.co.uk

The Pope cannot just walk amongst that rabble like one of them.
Papież nie może wchodzić między hołotę jak jeden z nich.

Worf, you've been living among this democratic rabble for too long.
Za długo żyjesz wśród tego demokratycznego motłochu, Worf.

Kind of young, ain't you kid, to be riding with this rabble?
Nie jesteś za młody, by włóczyć się z tą hołotą?

Fall upon this rabble with all the weight and majesty of Roman law.
Uderz na hałastrę z całą siłą i majestatem rzymskiego prawa.

What have you in common with the troublemaking rabble?
Cóż masz wspólnego z szukającą kłopotów hołotą?

That rabble ran away when the fire began.
Ta hołota uciekła, kiedy tylko wybuchł pożar.

The rabble came out to cheer them on.
Wyszedł do niego tłum, by go powitać.

You really think you're gonna be safe from this rabble?
Myśli pan, że jest bezpieczny przed tą hołotą?

Well, best man, do you lead this rabble?
Więc, czy ty przewodzisz tej zgrai?

Darling, don't get too close to this diseased rabble.
Ukochany, nie stawaj się zbyt zamknięty do tego chorego motłochu.

This is an army, not a rabble!
To wojsko a nie hołota!

Come on. I've got more in common with David Bowie than this rabble.
Daj spokój, mam więcej wspólnego z David-em Bowie-m niż z tą hołotą.

I respond to your babble in manifest rabble.
Odpowiadam na twój bełkot w manifestującym motłochu.

Doesn't that open you to rabble?
Nie otwierasz się wtedy przed motłochem?

That rabble's drunk with hate of us.
Ta hołota zieje nienawiścią do nas.

This rabble effectively terrorises independent television stations.
Ten motłoch skutecznie terroryzuje niezależne stacje telewizyjne.

You were so brave. to protect my German honor against the Czech rabble but..
Dzielnie broniłeś mojego germańskiego honoru... przed czeską soldateską, ale...

This stinking outpost, that filthy rabble out there.
Ta śmierdząca placówka, i ten brudny motłoch.

Who you calling rabble, you blue scumbelly?
Kogo nazywasz hołotą, niebieski łachudro?

This is no rabble of mindless Orcs!
To nie jest bunt bezmyślnych Orków!

Separate yourself from the rabble.
Oddziel się od tego motłochu.