Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) mnożyć przez cztery, zwiększać czterokrotnie, wzrastać czterokrotnie, czterokrotnie zwiększyć;

(Noun) czterokrotność;

(Adjective) poczwórny, czterokrotny, cztery razy większy; matematyka czwórkowy;
quadruple alliance - historia czwórprzymierze;
quadruple point - fizyka punkt poczwórny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

US [kw3d`ru: p6l] adj (fourfold) czterokrotny
poczwórny
czterokrotnie większy
(maths) czwórkowy.vt pomnożyć przez cztery

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zwiększyć czterokrotnie
czterokrotny, czwórkowy, poczwórny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zwiększać czterokrotnie
wzrastać czterokrotnie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZWORAKI

POCZWÓRNY

POMNAŻAĆ PRZEZ CZTERY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V zwiększać się czterokrotnie
Adv czterokrotnie

Wordnet angielsko-polski

(four times as great or many
"a fourfold increase in the dosage")
poczwórny, czterokrotny
synonim: fourfold
synonim: four-fold

Słownik internautów

czterokrotny, poczwórny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,wojsk. czterolufowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What happens when the number of vehicles on the road doubles, triples, or even quadruples?
Co się stanie, kiedy liczba pojazdów na drogach wzrośnie dwa, trzy, a może nawet cztery razy?

TED

This means that in the UK the level will be quadrupled.
W Zjednoczonym Królestwie oznacza to czterokrotne zwiększenie poziomu.

statmt.org

It will have quadrupled in the space of six years.
Zatem w okresie sześciu lat wzrosną czterokrotnie.

statmt.org

So the data that I have suggests that if you double export volume, it will lead to a quadrupling of new HIV infections.
Dane sugerują, że podwojenie eksportu doprowadzi do 4-krotnego wzrostu zakażeń HIV.

TED

As rapporteur, I have proposed that we quadruple the amount that is intended to be appropriated in the Community budget.
Jako sprawozdawca zaproponowałem, aby wydzielony na ten cel budżet wspólnotowy był czterokrotnie większy.

statmt.org

We played football on a Tuesday night, and I'd say, 'Guys, you could immediately quadruple your salary.

www.guardian.co.uk

Chances are he'll still miss the cut by ten strokes after a tanking meltdown involving six quadruple bogeys on the back nine tomorrow afternoon.

www.guardian.co.uk

It's a quadruple whammy for the Confederation of British Industry (CBI) today, which has some star political names on its conference billing: David Cameron, the prime minister, his deputy prime minister, Nick Clegg, and Vince Cable, the business secretary.

www.guardian.co.uk

Can I punch through walls? Do a quadruple back flip?
A będę mógł walić przez ściany, albo robić potrójny obrót w tył?

What does that make you, a quadruple agent?
Co to robi tobie, czterokrotny agent?

More like quadruple, but I didn't kill him.
Już bardziej poczwórnie, ale go nie zabiłem.

But now, sadly, we have a quadruple crisis if we add the state budget crisis.
Teraz jednak niestety mamy kryzys poczwórny, jeżeli dodamy do tego kryzys budżetów państwa.

I'm going to quadruple check that now.
Teraz, po raz tysięczny, sprawdzę właśnie to. Abby.

Now try it without the quadruple negative.
Teraz powiedz to bez poczwórnego zaprzeczenia.

In for a beating heart quadruple c.a.b.g.
Na bicie serca zwiększ czterokrotnie c.a.b.g.

As rapporteur, I have proposed that we quadruple the amount that is intended to be appropriated in the Community budget.
Jako sprawozdawca zaproponowałem, aby wydzielony na ten cel budżet wspólnotowy był czterokrotnie większy.

Are you Chen kuo-wei of Quadruple Door?
Ty jesteś Kuo-Wei ze szkoły Quadruple?

It's a triple... No, quadruple system.
To potrójny... ...nie, poczwórny system.

I've survived a quadruple bypass, cancer... ...being born with one kidney and diabetes.
Przeżyłem poczwórny bypass, raka... narodziny z cukrzycą i jedną nerką.