Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia pokutnik/pokutnica, penitent(ka), grzesznik/grzesznica, skruszony/skruszona, żałujący/żałująca;

(Adjective) skruszony;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj skruszony

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skruszony, pokutnik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRUSZONY

POKUTNIK

PENITENT

POKUTNICA

Wordnet angielsko-polski

( (Roman Catholic Church) a person who repents for wrongdoing (a Roman Catholic may be admitted to penance under the direction of a confessor) )
pokutnik

(feeling or expressing remorse for misdeeds)
skruszony
synonim: repentant

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

chrz. spowiadający się
penitent
pokutnik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pokutujący

żałujący

Słownik religii angielsko-polski

pokutnik m

Słownik techniczny angielsko-polski

nieregularne bryły zlodowaciałego śniegu powstające wskutek jego nierównomiernego topnienia i parowania

Przykłady użycia

Instead, like a penitent sinner, he vowed henceforth to "play my guitar, rap about aliens and sing about stars", because to do otherwise wouldn't represent his own truth.

www.guardian.co.uk

You come to us as a pilgrim and a penitent.
Przyszedłeś do nas jako skruszony pielgrzym.

And I know that you are truly penitent.
Wiem, że jesteś naprawdę skruszony.

Like a doctor or priest with a penitent.
Jak lekarz. Ksiądz przy spowiedzi.

Giving you a chance to be penitent... my beautiful, pious lady.
Daję ci szansę... popróżnować. Moja piękna pani.

And a penitent communist won't cut it.
A skruszony komunista nie wytnie tego.

And he scoffed, named me the penitent angel.
A on mnie wykpił, nazwał mnie skruszonym aniołem.

The first, The Breath of God. Only the penitent man will pass.
Pierwszą będzie Oddech Boga. Tylko człowiek pokorny przejdzie tę próbę.

I'm no priest, and you are no penitent.
Nie jestem księdzem, a Ty nie jesteś pokutnikiem.