Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

s forceps

Wordnet angielsko-polski


1. (a formal expression of praise)
laudacja
synonim: encomium
synonim: eulogy
synonim: panegyric
synonim: paean

2. (a formal expression of praise)
pean: : synonim: encomium
synonim: eulogy
synonim: panegyric
synonim: paean

Słownik techniczny angielsko-polski

rąb młotka