Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia pastor, proboszcz; duszpasterz;
rosy pastor - biologia pasterz różowy;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pastor

Nowoczesny słownik angielsko-polski

duszpasterz

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pastor, duszpasterz

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pastor, duszpasterz

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PASTERZ

PLEBAN

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

pasterz
duszpasterz
protest. pastor

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pastor Steve: an inspirational man, one of my early allies in Huntington, West Virginia.
Inspirujący człowiek. ~~~ Jeden z moich pierwszych sprzymierzeńców w Zachodniej Virginii.

TED

Christian Führer was the pastor of the Lutheran Nikolaikirche in Leipzig until March 2008.
Christian Führer do marca 2008 roku był pastorem ewangelickiego kościoła św. Mikołaja w Lipsku.

Goethe Institut

To be a pastor is to care for these individual needs.
Być pastorem to troszczyć się o te indywidualne potrzeby.

TED

And he gave some [to be] apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele.

Jesus Army

Pastors are like on 24-hours-a-day call.
Duchowni są dwadzieścia cztery godziny pod telefonem.

TED

The Florida pastor who sparked an international crisis with his plan to burn hundreds of Qur'ans last night gave an undertaking that he will not carry out the stunt, after an intervention by Barack Obama warning he would put American lives at risk.

www.guardian.co.uk

After a series of conflicting and confusing statements over the previous 48 hours, pastor Terry Jones finally confirmed yesterday that he was not going ahead with his plan, "not today, not ever".

www.guardian.co.uk

Even the possibly rescinded threat by a publicity-seeking pastor in Florida to burn hundreds of copies of the Qur'an played into the hands of Islam's foes in America, despite the fact it did not garner much popular support, when it drew threats of bloody retribution from some Muslim groups abroad.

www.guardian.co.uk

"Like the EDL, pastor Jones indiscriminately targets all Muslims and their actions can only lead to increased tensions and racism in our communities.

www.guardian.co.uk

pastor Jones, a preacher of hate, must be stopped from entering the UK.

www.guardian.co.uk

The pastor found a place for me, a long way away.
Pastor znalazł dla mnie miejsce, bardzo daleko stąd.

Sit down and the pastor will come in a moment.
Usiądź, pastor za chwilę przyjdzie.

The pastor said it'd be a good project for me.
Pastor powiedziała, że to dobre zadanie dla mnie.

I get that you don't like being the son of a pastor.
Pewnie nie podoba ci się, że jesteś synem pastora.

The pastor came between you and your wife, but she was living a lie.
Pastor wkroczyła między ciebie i twoją żonę, ale ona żyła w kłamstwie.

A moment of silence for the pastor we loved so much.
Chwila ciszy dla pastor, którą tak bardzo kochaliśmy.

Their pastor went for a swim and never came back.
Ich pastor poszła popływać i nigdy nie wróciła.

The pastor wants to know what exactly am I suggesting.
Pastor chce wiedzieć, co ja dokładnie sugeruję.

The new pastor wants to stop us and help Ruth.
Nowy pasterz. On chce nas upokożyć i pomagać Ruth.

How did you convince the pastor to kill all those people?
Jak przekonałeś pastora żeby zabił tych wszystkich ludzi?

Mom wants to get some pictures of the pastor and the football star.
Mama chce ci zrobić kilka zdjęć pastorowi i gwieździe futbolu.

Well, it's just that all our lives you've been a pastor.
Chodzi o to, że przez całe nasze życie byłeś pastorem.

Well, there's a pastor who lives upstairs, but not down here.
Więc, jest pastor, który mieszka na górze, ale nie tutaj.

Pastor, I knew that we have sold six houses birds?
Wiesz, pastorze, że sprzedaliśmy aż sześć domków dla ptaków?

Well paul and i just recited whatever the pastor said.
Cóż, Paul i ja po prostu powtarzaliśmy słowa po pastorze.

We did not attend church, as the pastor had demanded.
My nie poszliśmy do Kościoła, Jak pasterz tego wymagał.

The pastor from my church back in kansas doesn't travel much anymore.
Pastor z mojego kościoła w Kansas, nie podróżuje już więcej.

Hey, did pastor Ted hire someone to work on the church?
Hej, czy Pastor Ted wynajął kogoś do pracy w kościele?

You can't imagine that a pastor could sit here, wanting to kill?
Nie myślałeś pewnie, że siedzi tu żądny krwi pastor?

Pastor Juan has blessed the body and they're looking for his family.
Pastor Juan pobłogosławił ciało a teraz szukają jego rodziny.

To be a pastor is to care for these individualneeds.
Być pastorem to troszczyć się o te indywidualnepotrzeby.

The pastor came to see us, and he was just leaving
Pastor przyszedł zobaczyć nasz, i właśnie już wychodził.

All the sheep are gone, and the pastor lies sleeping alone.
Wszystkie owce się rozpierzchły, a pastor śpi sam.

Pastor, they can't vote you out of the church.
Pastorze, oni nie mogą cię usunąć z tego kościoła.

Sign of the end of times, that's what my pastor says.
To znak końca czasu. Tak mawia mój pastor.

Why didn't you tell me Ted was a pastor?
Dlaczego nie powiedziałaś mi, że Ted jest pastorem?

Pastor traditionally invite my opponent to share in the night.
Tradycyjnie, zapraszam mego przeciwnika na wieczornego kielicha.

I'm going to fort pastor to get my brother.
Muszę się dostaćdo Fort Pastor i spotkać się z bratem.

I thought you were at your meeting with Pastor Skip.
Myślałam, że jesteś na spotkaniu z pastorem Skip'em.

Pastor Patricia said I should do something for someone else.
Pastor Patricia powiedziała, żebym coś zrobił dla kogoś innego.

Pastor Wredmann is only on suspension so he still lives there.
Pastor Wredmann został tylko zawieszony, więc nadal tam mieszka.

Matt Donovan connected him and the pastor through phone records.
Matt Donovan odkrył, że łączyło go coś z pastorem dzięki zapisowi rozmów telefonicznych.

I would suggest that you come to fort pastor.
Sugeruję udać się do Fort Pastor... '

Because when we were figuring out what to do with the pastor, you thought...
Bo kiedy myśleliśmy co zrobić z pastorem, myślałam, że ...

Next Sunday, after the service, the Baron asked the pastor to let him speak.
Tej niedzieli, po kazaniu, Baron poprosił pastora, by pozwolił mu mówić.

When was the last time you got drunk, Pastor Bobby?
Kiedy ostatni raz masz pijany, Pastor Bobby?

Well, why would a respected Pastor, a man of God, lie to the police?
Czemu szanowany pastor, człowiek Boga, miałby oszukiwać policję?

Mellie's going to see the pastor's wife tomorrow, to pay respects.
Mellie idzie się zobaczyć z żoną pastora jutro, oddać mu szacunek.

So how well did you know pastor Young?
Jak dobrze znałaś pastora Young'a?

Pastor, we told you, we will not harm your enemies.
Pastorze, już ci powiedzieliśmy, nie wyrządzimy krzywdy twoim wrogom.

A missionary doctor, just like the one Pastor Ford told us about.
Takim samym o jakim mowil nam pastor Ford.

Our pastor is giving a sermon on teen abstinence this Sunday.
Nasz pastor wygłasza kazanie o abstynencji seksualnej nastolatków w tą sobotę.

Pastor jonas believes that god speaks to him through a sacred book.
Pastor Jonas wierzy, że Bóg rozmawia z nim przez świętą księgę.

But I am afraid they killed the pastor.
Nie daje mi tylko spokoju to, że zabiły pastora.

The Pastor has nothing to do with it!
Pastor nie ma z tym nic wspólnego!

Pastor Skip suggested Patrick take more interest in school activities.
Pastor Skip zasugerował Patrick'owi, aby bardziej zainteresował się szkolnymi zajęciami.

Your children will never know, and the pastor's legacy will remain intact.
Twoje dzieci nie będą wiedzieć, i opinia pastora pozostanie niezmieniona.

A lot of people say it's because I'm a pastor's daughter, which...
Mnóstwo ludzi tak mówi, ponieważ jestem córką pastora, czego naprawdę nie lubię.

God as interpreted for them by their pastor.
Bóg, tak jak go przedstawia ich pastor.

It's still hard to believe the pastor's gone.
Wciąż trudno uwierzyć że pastor nie żyje.