Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bolesny, przykry, ciężki; żmudny, mozolny; bolący, obolały, zbolały; żałosny, żenująco niedobry, żenujący;
my stomach is painful. - Boli mnie żołądek.;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obolały, zbolały, bolesny, przykry, ciężki, żmudny, mozolny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bolesny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj bolesny, przykry

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOLĄCY

DOLEGLIWY

MĘCZĄCY

DOTKLIWY

OBOLAŁY

ZBOLAŁY

PRZYKRY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

obolały
bolesny

Wordnet angielsko-polski

(causing physical discomfort
"bites of black flies are more than irritating
they can be very painful")
nieznośny
synonim: irritating

Słownik internautów

bolesny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bolesny
dotkliwy
męczący
obolały

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

żmudny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. bolesny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

statmt.org

That would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December.
Stanowiłoby to prawdziwą nagrodę dla organizatorów wydarzeń z dnia 19 grudnia.

statmt.org

JA He gets short sharp rebukes rather than any long, painful ones.

www.guardian.co.uk

He admitted the spending review would result in painful changes and that there were "some really difficult things to be done", but urged unions to work with the government to help minimise the pain.

www.guardian.co.uk

painful restraint is a clear breach of children's human rights against some of the most vulnerable youngsters in society and does not have a place in decent society.

www.guardian.co.uk

Dr Tracey Johnstone, a consultant in foetal maternal medicine at Birmingham Women's hospital, said a more confessional culture, soap operas' portrayal of birth as painful and dramatic, and women's reluctance to withstand labour pain lie behind the increase.

www.guardian.co.uk

And one of them is a lot less painful than the other.
Pierwszy jest mniej bolesny niż ten drugi.

Her most painful time was not in the past it's right now!
Jej najgorsze chwile nie miały mejsca w przeszłości... tylko teraz!

I heard it's less painful and good for the baby too.
Słyszałam, że to mniej bolesne i dobre dla dziecka.

It's very painful when a daughter doesn't love her own mother.
To bardzo bolesne, kiedy córka nie kocha matki.

It was the single most painful experience of my life.
To było najbardziej bolesne doświadczenie mojego życia.

It's only painful to talk about because we haven't changed anything.
To jest bolesne, ponieważ niczego nie zmieniliśmy.

And believe me, that is a very painful thing to do.
A uwierzcie mi, to jest bardzo bolesne.

Painful to you or not, it has to come out.
Czy to bolesne, czy nie... prawda musi wyjść na wierzch.

Do you have any idea how painful this is for me?
Masz pojęcie jak bolesne to dla mnie jest?

Because it was too painful to talk about, especially for your father.
Ponieważ to było... zbyt bolesne, aby o tym mówić. Zwłaszcza... dla twojego ojca.

We know this well enough from our own painful history in Europe.
Wiemy to wystarczająco dobrze z naszej bolesnej europejskiej historii.

Do you know how painful it is to have to make such a decision?
Czy wiesz, jaki to dla kobiety ból kiedy podejmuje taką decyzję?

I have to do something with him tonight that's going to be really painful.
Muszę coś z dzisiaj zrobić, i to będzie naprawdę bolesne.

It was painful at first, but I have made my peace.
Na początku było to bolesne, lecz uzyskałam pokój.

However painful this is, I must get to the truth.
Równie bolesne jak to jest, muszę prawdy.

In this world, There are things more painful than death.
Na tym świecie... są rzeczy bardziej bolesne niż śmierć.

And it's very painful for me to know how I got this heart.
To bardzo ciężkie, wiedzieć, w jaki sposób dostałem to serce.

And neither is death, if it was painful to live.
Ani też śmierć, jeśli życie przynosiło ci tylko ból.

I can imagine how painful this must be for you.
Ja też mam syna w wieku pańskiego, wyobrażam sobie, jakie to bolesne.

It would've been less painful if you'd told me yourself.
Byłoby to mniej bolesne, gdybyś to ty mi o tym powiedział.

Miss, do you know what the most painful thing in this world is?
Czy Panienka wie, co jest najbardziej bolesną rzeczą na świecie?

You know, it's just too painful for both of us.
Wiesz, to jest tak bolesne dla nas obojga.

Yes, it's painful but it will be gone very soon.
Tak, bolesne, ale to minie bardzo szybko.

Is less painful than the one you selected for me.
Jest mniej bolesne niż to, które ty mi zgotowałeś.

It must be especially painful for you in the circumstances.
Musiało to być dla pana bardzo bolesne. W tych okolicznościach.

He was bent in some very painful way for a long period of time.
Jego ciało przez długi czas było wygięte w bardzo bolesny sposób.

And I told them not to air it, though, because it's too painful.
Powiedziałem im żeby tego nie emitowali bo to jest zbyt bolesne.

I just have to watch it die, a slow painful death.
Ja mogę tylko oglądać, jak umiera, powoli i boleśnie.

I thought this was because you had a painful childhood.
Myślałam, że to przez to, że miałeś ciężkie dzieciństwo.

It is more painful to me than I can express.
To dla mnie bardziej bolesne, niż mógłbym wyrazić.

I figure you can only have painful association for Wash.
Tylko Wash ma z nim złe skojarzenia.

It's very painful for me to stay in this neighborhood.
To dla mnie bolesne mieszkać tutaj.

I didn't understand the rules and the injuries were just too painful.
Nie rozumiałem zasad a kontuzje były zbyt bolesne

I don't think we realize how painful it's going to be later.
Nie sądzę, że zdajemy sobie sprawę jak bolesne to się stanie.

This must be quite painful for you, but really it is a chicken.
Z pewnością jest to dla ciebie dość bolesne, ale to naprawdę jest kurczak.

The global economic crisis came as a painful blow to us all.
Światowy kryzys gospodarczy uderzył w nas boleśnie.

I just wish the had been more prolonged and painful.
Chciałbym, żeby śmierć była dłuższa i bardziej bolesna.

Why does He go on living in a painful, humiliating way?
Dlaczego On każe nam żyć, abyśmy kroczyli tak bolesną i upokarzającą drogą?

If it's too painful, you don't have to talk about that.
Jeśli to bolesne, nie musisz opowiadać. Nie.

I've had a sudden and painful understanding of the obvious.
Miałem nagłe i bolesne zrozumienie oczywistości.

We're all in pain,except my wife, which is very painful.
My wszyscy cierpimy,z wyjątkiem mojej żony, która jest żałosna.

We're not talking anything elaborate, no slow or painful death.
Nie oczekujemy niczego skomplikowanego, nie chodzi o wolną czy bolesną śmierć.

Let me know if any of this is tender or painful.
Powiedz mi czy to jest delikatne czy bolesne.

For today's gathering, we're talking about our most painful partings.
Na dzisiejszym zebraniu, będziemy rozmawiać o naszych najboleśniejszych przeżyciach.

Please don't lie, it will make this much more painful.
Tylko nie kłam, proszę, bo będzie boleć jeszcze bardziej.

Negotiating a new agreement will therefore be difficult and painful.
Negocjowanie nowej umowy będzie zatem trudne i bolesne.

So what? That'd be less painful than walking around in constant fear.
To będzie mniej bolesne niż życie w wiecznym strachu.

But now you're finding it more difficult to stand, and walking is increasingly painful.
Ale teraz odkryłeś, że to coraz trudniejsze, wstawanie i chodzenie z narastającym bólem.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Painful and not nice, but nothing more sinister than that.
Bolesny i nieprzyjemny, ale nic gorszego ponad to.