Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wiaderko, wiadro, kubeł; objętość wiadra;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wiadro, kubeł

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wiadro, kubeł, objętość wiadra

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wiadro

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

peIln Wiadro Little Brother may appear with a sponge and a pail of soapy water to wash a client's car for an extra $5 (Mo?e pojawia sie braciszek z g1bk1 i wiadrem pe3nym mydlin i umya samochód klienta za 5 dolarów) - Time (1993) He put water in a pail (Wla3 wode do wiadra) - Boston Globe (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wiadro

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIADRO

CEBER

SKOPEK

Wordnet angielsko-polski

(a roughly cylindrical vessel that is open at the top)
wiadro, kubeł
synonim: bucket

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kubeł

Słownik techniczny angielsko-polski

kubeł m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

His pails are full of milk, And the marrow of his bones is moistened.
Gdy piersi jego pełne są mleka, a szpik kości jego odwilża się,

Jesus Army

I think my mum was one of those - or at least she thought she was and so, one dark day, she got a shiny cookbook down from the shelf, bought a pail of guts from the spud-faced butcher and boldly made her own.

www.guardian.co.uk

" Is he there nine until five? "No, it's patchier than that, but I do still look at myself as a man who takes his lunch pail to work.

www.guardian.co.uk

So this just might be the answer to my quest for the holy pail.
A więc to może być odpowiedzią na moje poszukiwania Świętego Wiadra!

Go jump in the pail, and we'll shoot you into outer space.
Wskocz do wiadra, a ja wyśle Cię w kosmos.

A towel and a clean pail of warm water.
Ręcznik i czyste wiadro z ciepłą wodą.

When she laughs, it sounds as if she's splashing a pail of water!
Kiedy się śmieje, to brzmi jakby ochlapał ją kubeł z wodą!

Tucked down, hidden in his rubbish pail in the kitchen.
Upchane w koszu na śmieci w jego kuchni.

Follow the ball, and jump in the pail.
Podążaj za piłką i wskocz do wiadra.

Well, Mama says I used to beat you up regularly with my sand pail.
Mama mówi, że regularnie biłam cię moim wiaderkiem do piasku.

Whilst you were up in Savannah with your pail and shovel, eating oysters.
Podczas gdy byłeś w Savannah z wiadrem i łopatą, jedząc ostrygi.

Here's a pail for you, and a plaster.
Proszę brać jedno wojskowe płócienne wiadro i jeden leukoplast.

Fetch me a pail of water, George.
Przynieś wiadro wody, George.

Probably used to clean that diaper pail.
Prawdopodobnie użyty do wyczyszczenia wiadra na pieluchy.

What do you mean, no pail?
Tak, przyszłam i nie ma wiadra.

He stuck gum in my hair, kicked in my lunch pail.
Wetknął gumę w moje włosy, kopnął mój pojemnik na lunch.

Maybe my overalls and lunch pail shamed you.
A może wstydziłeś się moich drelichów?

He gives the girl I like a freakin' Garbage Pail Kid!
Dał dziewczynie, którą kocham pieprzone Garbage Pail Kid!

Hey, sergeant, hand me that pail.
Sierżancie, proszę mi podać to wiadro.

Get the jar of Gum Cho Get the pail too
Podaj dzban z Gum Cho oraz wiadro.

This goober's buying you Garbage Pail Kids?
Ten lamus kupuje ci Garbage Pail Kids?