Nowoczesny słownik angielsko-polski

sympatia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

am. = favour bryt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁASKA

ŻYCZLIWOŚĆ

UPRZEJMOŚĆ

PRZYCHYLNOŚĆ

WZGLĘDY

GRZECZNOŚĆ

GRZECZNOSTKA

PRZYSŁUGA

PROTEKCJA

PRZYSŁUŻENIE SIĘ

FOR

OSŁONA

POŻYTEK

KORZYŚĆ

FAWORYZOWAĆ

POSZCZĘŚCIĆ

SZCZĘŚCIĆ

WYFOROWAĆ

ZASZCZYCAĆ

WYRÓŻNIAĆ

PROTEGOWAĆ

SPRZYJAĆ

POTWIERDZAĆ

POPIERAĆ

SŁUŻYĆ

DOPISAĆ

Wordnet angielsko-polski

(a feeling of favorable regard)
łaska, przychylność, łaskawość, względy
synonim: favour

Przykłady użycia

"That was not the beginning of that question, but an issue that keeps arising from generation to generation, of how far we will permit government restriction on freedom of speech in favor of protection of the country," Sotomayor said.

www.guardian.co.uk

But I want you to do a favor for me.
Ale chcę żebyś wyświadczył mi przysługę.

But I want you to return the favor right here and now.
Ale jestem zmuszony prosić cię już teraz o oddanie długu.

But you could do me one great favor before I go.
Ale możesz mi wyświadczyć wielką przysługę zanim pójdę.

Do me a favor and look at one more picture.
Bardzo proszę spojrzeć jeszcze na jedno zdjęcie.

By the way, I need to ask you a favor.
I chciałbym cię jeszcze prosić o przysługę.

If you ever get out of here, do me a favor.
Jeśli kiedykolwiek stąd wyjdziesz, wyświadcz mi przysługę.

He did me a favor once, now i have to help him.
Kiedyś zrobił mi przysługę, teraz ja pomogę jemu.

Perhaps you'll do us the favor of being our next subject.
Może wyświadczy nam pan przysługę i będzie naszym kolejnym przedmiotem.

I didn't even have to ask him for the favor.
Nawet nie musiałem prosić go o przysługę.

I am going to do you a great favor, Paul.
Proszę. Wyświadczę ci wielką przysługę, Paul.

I just actually came here as a favor to a friend.
Przyszłam tu właściwie aby wyświadczyć mojej przyjaciółce przysługę..

About a year ago, I did you a certain favor.
Rok temu wyświadczyłem ci przysługę.

Do me a favor and look for them, will you?
Bądź tak dobry i rozejrzyj się za nimi?

For the last time I have a favor to ask.
Ostatni raz mam do Ciebie prośbę.

In fact, I also came here to ask you a favor.
Przyjechałem tu również, by poprosić cię o przysługę.

Will you do me a favor, and come up for three minutes?
Stary, zrobisz mi przysługę i wpadniesz na górę na trzy minuty?

But I need to ask you for one last favor.
Wiem, że nie jesteś mi niczego winien, ale chcę cię prosić o ostatnią przysługę.

So why don't you just tell me as a personal favor?
Więc dlaczego mi po prostu nie powiesz, taka mała przysługa?

I'm about to ask you for another favor, after all you've done already.
Chcę cię prosić o kolejną przysługę, po tym, co już dla mnie zrobiłaś.

Why don't you do us both a favor and give it up?
Czemu nie wyświadczysz przysługi nam obojgu i tego nie rzucisz?

Why don't you do yourself a favor and come to me?
Dlaczego nie przyjdziesz sam do mnie?

I have huge news and a favor to ask you.
Mam fantastyczne wiadomości i chciałabym cię prosić o przysługę.

I need to ask you a favor and you're not going to like it.
Musisz coś zrobić.. i nie spodoba ci się to.

You can't just call up and ask somebody for a favor.
Nie można zadzwonić do kogoś po 10 latach i od razu prosić o przysługę.

Once again, I guess you're not here to ask for a favor.
Pewnie znowu nie przyszłaś tu, by prosić o przysługę.

So do us both a favor and stay out of our lives. Please.
Więc zrób nam obojgu przysługę i zniknij z naszego życia.

So do us all a favor and tell the truth.
Więc zrób nam przysługę i powiedz prawdę.

Pick a night, and ask me for your favor then.
Wybierz wieczór, i wtedy poproś mnie o przysługę.

Do yourself a favor and learn to take yes for an answer.
Zrób sobie przysługę i bierz tak za odpowiedź.

I just gave you that job as a favor to your mother.
Dałam ci tę robotę jako przysługę dla tojej matki.

My daughter asked me for a favor and I did it.
Moja córka zapytała mnie o przysługę i to zrobiłem.

Oh, is that a favor to me or to you?
To przysługa dla mnie, czy dla pana?

So why don't you do me a favor? Stay out of my life.
Więc dlaczego nie zrobisz mi przysługi? trzymaj się z dala od mojego życia.

Over the next 7 days, do me a favor and remember that.
Wyświadcz mi przysługę i pamiętaj o tym przez te 7 dni.

Would you do me a favor and change that sign, though.
A ty możesz coś dla mnie zrobić i zmienić ten znak.

Hey, do me a favor and leave your phone on.
Hej, zrób mi przysługę i zostaw telefon.

That's good to hear, because I need to ask for a favor.
Miło mi to słyszeć, bo muszę cię poprosić o przysługę.

Can you do me a huge favor while you're there?
Wyświadczysz mi dużą przysługę, kiedy tam będziesz?

Do yourself a favor and listen to me right now.
Zrób sobie przysługę i posłuchaj mnie teraz.

Okay, what if I said it was a personal favor to me?
A gdyby w ten sposób oddał mi osobistą przysługę?

I would, if you do me a favor and die.
Będzie miły, jeśli zrobisz mi przysługę i umrzesz.

And our country could have done without this type of favor.
I nasz kraj, bez tych przysług, poradziłby sobie całkiem dobrze.

I like your spirit, but do me a favor and stand back.
Lubię Cię mały, ale zrób mi przysługę i się cofnij.

My friends will be happy if I rule in their favor.
Moi przyjaciele będą szczęśliwi, gdy to oni wygrają.

I didn't really expect you to call the favor in this soon.
Szczerze mówiąc, nie myślałem, że upomnisz się o przysługę tak szybko.

It's more like a favor that I need to ask of you.
To bardziej przysługa, o którą chciałabym cię prosić.

So do us all a favor before you catch a cold.
Więc wyświadcz nam przysługę, zanim się przeziębisz.

He knows it probably won't work out. And he's actually doing you a favor.
Wie, że prawdopodobnie to nie zda egzaminu i właściwie robi wam przysługę.

You guys want to do me a favor and come back for these tomorrow?
Chłopaki, chcecie zrobić mi przysługę I przyjść po to jutro?

Well, I think it was her that really did me the favor, you know?
Cóż, myślę, że ona naprawdę wyświadczyła mi przysługę, wiesz?