Słownik polsko-angielski

fiz. energy (pl. energies); power
~ aktywacji - activation energy
~ akustyczna - acoustic energy
~ atomowa - zob . ~ jądrowa -
~ całkowita - total energy; el. total power
~ chemiczna - chemical energy
~ cieplna - thermal energy, heat energy
~ cząstek - fiz. particle energy
~ cząteczek - chem. molecular energy
~ dostarczona - delivered energy, input energy
~ drgań - energy of vibrations
~ dźwięku - sound energy
~ elektromagnetyczna - electromagnetic energy
~ elektryczna - electric energy
~ fal - fiz. wave energy
~ fal morskich - energy of sea waves
~ fal radiowych - radio wave energy
~ fali uderzeniowej - shock wave energy
~ gazów odlotowych - exhaust gases energy
~ jądrowa - nuclear energy, nuclear power, atomic power, atomic energy
~ kinetyczna - kinetic energy
~ kinetyczna pocisku - missile kinetic energy
~ konwencjonalna - conventional energy
~ laserowa - laser energy
~ ładunku prochowego - powder charge energy
~ materiału napędowego - propellant energy
~ materiału wybuchowego - explosive energy
~ mechaniczna - mechanical energy
~ nadająca się do wykorzystania - useable energy
~ nagromadzona - accumulated energy, stored energy
~ niezmordowana - przen. tireless energy, untiring energy
~ niszczycielska - destroying energy
~ nuklearna - zob. ~ jądrowa -
~ odbita - reflected energy
~ odnawialna - renewable energy
~ odrzutu (broni) -recoil energy
~ odrzutu lufy - artyl. tube recoil energy
~ paliw - fuel energy
~ pary wodnej - steam power
~ pierwotna - primary energy
~ pływów - tidal power, tidal energy
~ podmuchu - blast energy
~ potencjalna - potential energy
~ potrzebna do unicestwienia (celu) - annihilation energy
~ promieniowania - radiation energy
~ promienista - radiant energy
~ przekazywana - transmitted energy
~ przepływu - hydr. flow energy
~ rażenia pocisku - missile impact energy
~ rozpadu - biol.,fiz. decay energy, disintegration energy
~ rozszczepienia - nukl. fission energy
~ rozszczepienia jądra - nuclear fission energy
~ ruchu - motion energy
~ ruchu obrotowego - lotn. rotational energy
~ siły ciężkości - gravitational energy
~ słoneczna - solar energy, solar power
~ spalania - combustion energy
~ spoczynkowa - rest energy
~ strumienia powietrza - air stream energy
~ świetlna - light energy
~ termiczna - thermal energy
~ termojądrowa - fission energy
~ uderzenia - strike energy, impact energy
~ ukierunkowana - directed energy
~ uwolniona - energy released
~ uwolniona podczas wybuchu - explosion-released energy
~ wiatru - wind power
~ własna - self energy
~ wodna - hydr. water power, hydropower, water energy
~ wody - water energy
~ wolna; ~ swobodna - free energy
~ wybuchu - explosion energy, explosive energy, blast energy
~ wybuchu atomowego - nuclear explosion energy
~ wylotowa; ~ wyrzutu (pocisku) - muzzle energy
~ ze spalania paliw - fuel energy, fuel combustion energy
~ zmagazynowana - stored energy, stored power

Wordnet polsko-angielski


1. ( (physics) a thermodynamic quantity equivalent to the capacity of a physical system to do work
the units of energy are joules or ergs
"energy can take a wide variety of forms")
energy, free energy


2. (energy made available by the flow of electric charge through a conductor
"they built a car that runs on electricity"
"The power went oout around midnight")
electricity, electrical energy, power: : synonim: elektryczność
synonim: energia elektryczna
synonim: światło
synonim: prąd
synonim: elektryka

3. (enterprising or ambitious drive
"Europeans often laugh at American energy")
energy, push, get-up-and-go: : synonim: dziarskość
synonim: werwa
synonim: żywotność
synonim: wigor
synonim: rześkość
synonim: energiczność
synonim: ikra
synonim: rzeźwość
synonim: swada
synonim: temperament
synonim: witalizm
synonim: witalność
synonim: żwawość
synonim: życie
synonim: żywość
synonim: dynamiczność
synonim: tonus życiowy

4. (forceful exertion
"he plays tennis with great energy"
"he's full of zip")
energy, vigor, vigour, zip: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

energy
~ elektryczna electric energy, electricity
~ jądrowa nuclear/atomic energy
~ kinetyczna kinetic energy
~ promieniowania radiant energy
~ ze źródeł niekonwencjonalnych alternative energy
~ życiowa vigour, (US) vigor
pełen ~gii (pot.) ~full of beans

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U
1.
(phys) energy
power: zużycie ~i energy consumption
strata ~i energy loss.
2.
(cecha ludzka) energy
vigour
spirit
push
guts
nerve.
3.
(phil) activity

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f energy ~a atomowa nuclear energy ~a cieplna thermal energy, heat energy ~a elektryczna electric power ~a mechaniczna mechanical energy Energia, środowisko i rozwój zrównoważony UE Energy, environment and sustainable development ~a użyteczna effective energy Energie Alternatywne (Alterner) UE Alternative Energy akumulacja ~i storage of energy, power storage produkcja ~i elektrycznej electric-power production

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

energy n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENERGY

GUTS

WILL

FORCEFULNESS

DRIVE

NERVE

ACTIVITY

POWER

WORK

PEP

PUSH

KICK

VIGOUR

VIGOR

FIRMNESS

SPIRIT

STEAM

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f energy
(elektryczna) power
~ jądrowa nuclear power
~ kinetyczna kinetic energy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. energy; power

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

energy
~ zawodowa - professional energy

Słownik środowiska polsko-angielski

f energy

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

fiz. energy~ bilansowana balanced energy~ odnawialna renewable energy~ z paliw pochodzących z odpadów energy from waste-derived fuels~ ze spalania combustion energy~ ze spalania odpadów waste combustion energy, energy from waste combustion

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bounce

sap

stamina

zest

Nowoczesny słownik polsko-angielski

welly

zap

vibrancy