Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) symulacja, ukrywanie, okłamywanie; hipokryzja; medycyna dysymulacja, ukrywanie choroby;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

maskowanie, ukrywanie, zatajanie, okłamywanie, hipokryzja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

symulacja

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dysymulacja f, ukrywanie choroby

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBŁUDA

UDAWANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of deceiving)
dyssymulacja, dysymulacja
synonim: deception
synonim: deceit
synonim: dissembling

2. (the act of deceiving)
oszukiwanie, nabieranie: : synonim: deception
synonim: deceit
synonim: dissembling