Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sztuczna szczęka, proteza dentystyczna;
upper denture - górna proteza;
lower denture - dolna proteza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C proteza dentystyczna
(pl): ~ ssztuczna szczęka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sztuczna szczęka, proteza

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

proteza dentystyczna, uzębienie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s sztuczna szczęka, proteza

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sztuczna szczęka, proteza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROTEZA

Wordnet angielsko-polski

(a dental appliance that artificially replaces missing teeth)
proteza dentystyczna
synonim: dental plate
synonim: plate

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obnażyć

ogołocić

pozbawić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I don't want to spend the rest of my war sat on my bum making dentures.
Nie chcę spędzić reszty mojej wojny siedząc na tyłku i robiąc protezy.

OpenSubtitles

Well, upward and onward, the use of china clay in the shade matching of dentures.
Dobrze, idźmy dalej, użycie glinki porcelanowej w odcieniu odpowiadającym kolorowi protezy.

OpenSubtitles

If you get gum disease, you will lose your teeth, but you'll get dentures, and it won't be that bad.
A jeśli dostaną zapalenia dziąseł, to wypadną im zęby.

TED

And I've still got the denture bites to prove it.
I cały czas mam ślady ugryzień protezami, aby to udowodnić.

The denture cleaner was an excellent idea, Mr. Fisher.
Tabletki do czyszczenia protez to był świetny pomysł, panie Fisher.

Grandma, how your new denture?
Babinko, jak twoja nowa proteza?

I'm gonna need 781 boxes of denture cleaner.
Potrzebuję 781 pudełek tabletek do czyszczenia protez.