Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny dowódca, komendant; wódz; komandor porucznik; kapitan fregaty; historia komtur zakonu, komandor; militarny komandor orderu, kawaler;
comd - (Abbreviation) kmdr;
comdr. - (Abbreviation) kmdr;
tank commander - militarny dowódca czołgu;
lieutenant commander - (Noun) militarny komandor porucznik;
wing commander - lotnictwo podpułkownik lotnictwa; militarny dowódca skrzydła;
wing commander - lotnictwo podpułkownik lotnictwa; militarny dowódca skrzydła;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C dowódca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dowódca, komendant, wódz, komandor (w marynarce wojennej), kawaler (orderu)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dowodzący

hetman

komtur

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

komendant m, dowódca m

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n komandor porucznik
komandor podporucznik
2. dowódca (mniejszego okrętu)
zastępca dowódcy (większego okrętu)
komendant

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

naczelnik m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dowódca, przełożony
bryt. lotn. (skr. C) dowódca samolotu
st. mors. (skr. Comd) dosł. komandor (odp. komandor porucznik)
~'s cupola wieżyczka dowódcy
Lieutenant Commander (skr. Lt-Comd, Lt-Cdr) dosł. komandor porucznik (odp. komandor podporucznik)
releasing ~ dowódca upra-wniony do podejmowania decyzji
section ~ bryt. dowódca plutonu
Wing Commander bryt. dosł. dowódca skrzydła (odp. podpułkownik lotnictwa)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOWÓDCA

WÓDZ

KOMENDANT

KOMANDOR

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N wódz
N porucznik (w marynarce, lotnictwie)
N Comp głównodowodzący

Wordnet angielsko-polski

(an officer in command of a military unit)
dowódca
synonim: commanding officer
synonim: commandant

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. dowódca

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. dowódca; stop.wojsk.,mar. komandor (podpułkownik marynarki)
~, acting - pełniący obowiązki dowódcy
~, aerial port - dowódca portu lotniczego
~, air - dowódca lotnictwa, dowódca sił powietrznych
~, air base - dowódca bazy lotniczej
~, airborne - dowódca desantu powietrznego
~, air defence - dowódca obrony powietrznej, dowódca obrony przeciwlotniczej
~, air fleet - dowódca floty powietrznej
~, air force - dowódca lotnictwa, dowódca sił powietrznych
~, air patrol - dowódca patrolu lotniczego
~, air theatre - dowódca teatru działań sił obrony powietrznej
~, aircraft - dowódca samolotu
~, aircraft squadron - dowódca eskadry samolotów
~, airport - dowódca portu lotniczego
~, allied - dowódca aliancki, dowódca sił sprzymierzonych; dowódca NATO
~, ambush - dowódca zasadzki
~, amphibious - dowódca desantu
~, amphibious group - dowódca grupy desantowej
~, amphibious task force - mar. dowódca desantu, dowódca sił desantowych
~, anti-aircraft; ~, anti air warfare - dowódca obrony przeciwlotniczej
~, anti submarine warfare - dowódca odpowiedzialny za walkę z okrętami podwodnymi
~, area - dowódca rejonu
~, area air defence - dowódca obrony powietrznej obszaru, dowódca obszaru obrony powietrznej, dowódca rejonu obrony powietrznej
~, armed force - dowódca sił zbrojnych
~, army - dowódca armii, dowódca wojsk lądowych
~, artillery - dowódca artylerii
~, aviation - dowódca lotnictwa
~, base - dowódca bazy
~, battalion - dowódca batalionu
~, battery - artyl. dowódca baterii
~, battlefield - dowódca polowy
~, boat group - mar. dowódca grupy desantowej
~, brigade - dowódca brygady
~, camp - komendant obozu
~, capable - zdolny dowódca
~, cavalry - dowódca kawalerii
~, cavalry troops - rotmisztrz, dowódca roty (kawalerii)
~, charge - dowódca szarzy (ułańskiej)
~, civil defence - dowódca obrony cywilnej
~, civilian - dowódca cywilny
~, coast guard - dowódca straży przybrzeżnej
~, coastal - dowódca obrony wybrzeża
~, column - dowódca kolumny
~, combat - dowódca jednostki taktycznej, dowódca polowy
~, combat crew - dowódca pojazdu bojowego
~, combat group - dowódca grupy bojowej
~, combined - NATO dowóca sił połączonych kilku krajów
~, combatant - dowódca jednostki bojowej
~, company - dowódca kompanii
~, convoy - mar. dowódca konwoju
~, corps - dowódca korpusu
~, death-camp - komendant obozu śmierci
~, defence - dowódca obrony
~, defence sector - dowódca odcinka (obrony)
~, deputy - zastępca dowódcy
~, deputy supreme - zastępca naczelnego dowódcy
~, designated - dowódca wyznaczony
~, detachment - dowódca oddziału, dowódca pododdziału
~, district - dowódca okręgu
~, divisional - dowódca dywizji
~, enemy - dowódca wrogiego pod/oddziału
~, engineer - szef saperów
~, executing - dowódca wykonujący zadanie
~, exercise - kierujący ćwiczeniami
~, experienced - dowódca doświadczony
~, field - dowódca polowy
~, fleet - dowódca floty
~, force - dowódca sił, dowódca oddziałów
~, formation - dowódca formacji
~, front - dowódca frontu
~, front line - dowódca frontowy
~, functional - dowódca funkcyjny
~, garrison - dowódca garnizonu
~, gifted - dowódca utalentowany, wódz utalentowany
~, ground (force) - dowódca sił lądowych
~, group - dowódca grupy
~, guard - dowódca gwardii, dowódca warty, komendant warty
~, guard of honour - komendant warty honorowej
~, gun - stop.wojsk. działonowy
~, high ranking - dowódca wysoki rangą
~, honorary - dowódca honorowy
~, imaginative - dowódca z wyobraźnią
~-in-Chief Fleet - UK dowódca naczelny Royal Navy
~, independent - dowódca samodzielny
~, infantry - dowódca piechoty
~, invincible - dowódca niezwyciężony
~, joint - NATO dowódca sił połączonych (jednego kraju)
~, Joint Amphibious Task Force - mar. dowódca połączonych sił desantowych (jednego kraju)
~, joint force - dowódca połączonych sił (jednego kraju)
~, junior - dowódca młodszy
~, junior lieutenant - UK komandor podporucznik
~, land force(s) - dowódca sił lądowych
~, landing force - mar. dowódca desantu
~, legion - dowódca legionu
~, lieutenant - US mar. komandor porucznik
~, local - dowódca lokalny
~, lowest - dowódca najniższy (stopniem)
~, marine forces; ~, maritime force - dowódca sił morskich
~, military - dowódca wojskowy
~, military district - dowódca okręgu wojskowego
~, military police - dowódca żandarmerii wojskowej
~, national - dowódca sił narodowych
~, national air defence - dowódca obrony powietrznej kraju
~, national force - dowódca narodowych sił zbrojnych
~, national territorial - dowódca obrony kraju
~, NATO Strategic - Dowódca Strategiczny NATO
~, natural disaster - dowódca kierujący akcją zwalczania skutków klęski żywiołowej
~, naval - dowódca marynarki wojennej, dowódca sił morskich
~, Naval Air Force - dowódca sił powietrznych marynarki wojennej
~, naval base - dowódca bazy morskiej
~, naval landing force - dowódca desantu morskiego
~, naval space - dowódca morskiej przestrzeni powietrznej
~, naval task force - dowódca grupy operacyjnej okrętów wojennych
~, nuclear executing - dowódca odpowiedzialny za przeprowadzenie ataku (jądrowego)
~, nuclear weapons releasing - dowódca odpowiedzialny za odpalenie pocisku jądrowego
~, occupying - dowódca wojsk okupacyjnych
~ of regular forces - dowódca sił regularnych
~ of the order - komandor orderu
~ of troops - dowódca wojsk
~, on scene - dowódca koordynujący akcję na miejscu
~, operations - dowódca operacji
~, outpost - dowódca czaty
~, overall - dowódca ogólnowojskowy, dowódca ogólny
~, patrol aircraft - dowódca samolotu patrolowego
~, peace mission - dowódca misji pokojowej
~, platoon - dowódca plutonu, plutonowy
~, post - dowódca posterunku, dowódca garnizonu
~, rapid response force - dowódca sił szybkiego reagowania
~, regiment/al - dowódca pułku; pułkownik
~, senior - dowódca starszy (stopniem)
~, service - dowódca rodzaju wojsk
~, ship - dowódca okrętu
~, skilled - dowódca utalentowany, wódz utalentowany
~, special operations - dowódca operacji specjalnych
~, squadron - dowódca szwadronu; lotn.,mar. dowódca eskadry; lotn. dowódca dywizjonu
~, station - dowódca garnizonu
~, submarine - dowódca okrętu podwodnego
~, subordinate - dowódca niższego szczebla, dowódca podległy
~, supported - dowódca wspierany
~, supporting - dowódca wspierający
~, supreme - dowódca naczelny, wódz naczelny
~, Supreme Allied - dowódca naczelny sił sojuszniczych
~, tactical - dowódca pola bitwy, dowodzący pododdziałem
~, talented - dowódca utalentowany
~, tank - dowódca czołgu
~, task group - dowódca grupy wykonującej specjalne zadanie ?
~, task force - dowódca grupy operacyjnej ? związku taktyczno operacyjnego ?
~, team - dowódca grupy
~, territorial - dowódca obszaru
~, theatre - dowódca teatru wojennego
~, train - dowódca transportu kolejowego
~, transport - dowódca transportu
~, troop(s) - dowódca oddziału, dowódca wojsk, dowódca roty (kawalerii), rotmistrz
~, trusted - dowódca cieszący się zaufaniem
~, unit - dowódca jednostki
~, vehicle - dowódca wozu (bojowego)
~, war; ~, wartime - dowódca czasu wojny
~, wing - lotn. dowódca skrzydła; podpułkownik

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Behold, I have given him for a witness to the peoples, a leader and commander to the peoples.
Oto dałem go za świadka narodom, za wodza i za nauczyciela narodom.

Jesus Army

Commander: Soldiers, you are going to fight a battle, so you must get ready and willing to die.
Żołnierze, czeka was walka, musicie się przygotować i być gotowym umrzeć.

TED

May I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Przedstawiam wam Generała Alberta Stubblebine'a III, szefa wywiadu w 1983.

TED

The commander told me that a woman could gauge a potentially violent situation much better than men.
Ich dowództwo twierdziło, że kobieta może ocenić potencjalnie groźną sytuację lepiej od mężczyzny.

TED

We must identify the names of the responsible UN commanders.
Musimy poznać nazwiska odpowiedzialnych dowódców misji ONZ.

statmt.org

Sources close to the contacts said the impostor, who claimed to be Mullah Akhtar Mohammad Mansour, the Taliban's deputy leader, was originally introduced by an insurgent commander in Kandahar to the then Afghan interior minister, Hanif Atmar.

www.guardian.co.uk

Another Abdul Jabbar, a commander with the sectarian outfit Jaish e Muhammad, led attacks on Christians around Islamabad in 2002, Rana said, but had since been jailed.

www.guardian.co.uk

Later, after the family had refused to accept the findings of several investigations into Pat's death, that same commander gave an interview in which he suggested that the Tillman family's continuing dissatisfaction was due to its lack of religious faith.

www.guardian.co.uk

The US and Nato commander in Afghanistan, General David Petraeus, even said his forces had facilitated the talks by allowing Taliban officials to fly to the meetings in safety.

www.guardian.co.uk

But first, I must have a word with your commander.
Ale najpierw chcę zamienić słowo z waszym dowódcą.

Commander, where we go is not your decision to make.
Dowódco, o tym, gdzie zmierzamy, nie wy decydujecie.

Not the Commander, but someone made to look like him.
Nie komendanta, ale kogoś kto wyglądał tak jak on.

You'll have to do something about him long before that, Commander.
Będzie pani musiała coś z nim zrobić na długo przedtem.

Looking for the training school? see the base commander next door.
Chcesz się zapisać do szkoły? Zoabcz się z dowódcą, drzwi obok.

She gave me this to give to the Watch commander.
Dała mi to, żebym przekazał komendantowi.

If you can, do it in front of your watch commander.
Jeśli tak, proszę to zrobić przed komendantem.

Since you're a commander, get the medical service in order.
Skoro jesteście dowódcą to proszę zrobić porządek w waszej jednostce

Not even the camp commander knows what we're doing here.
Podobno nawet komendant obozu nie wie co my tu robimy.

A commander does not have to explain his every decision.
Dowódca nie musi tłumaczyć każdej swojej decyzji.

There, on the stage, stood the figure of a dead commander.
Na scenie stała postać martwego wodza.

I saw the building from which they were shooting, and the commander.
Ujrzałem budynek, z którego strzelali i dowódcę.

There's a woman outside asking to talk to the commander.
Jakaś kobieta chce rozmawiać z komendantem.

I don't have to tell you how important this mission is, Commander.
Nie muszę chyba mówić, jak ważna jest ta misja.

Why don't you tell him what's going on here, Commander?
Niech pan mu powie co tu się dzieje, komandorze.

I don't like beginning this operation without my best air commander.
Nie podoba mi się zaczynać operację bez mojego najlepszego dowódcy lotnictwa.

You're a long way from home. We both are, commander.
Jesteśmy daleko od domu. my także, komandorze.

Did the Commander tell you what happened on his 1,000th landing?
Komandor opowiadał ci, co robił na swoim 1000 lądowaniu?

The commander is very happy and satisfied with our work.
Reichsführer jest bardzo zadowolony z naszej pracy.

Look, we need to find out if he worked with the commander overseas.
Musimy się dowiedzieć, czy pracował z nią za granicą.

I don't think they have any idea what they're doing anymore, Commander.
Myślę, że nie maja żadnego pomysłu co dalej robić, Dowódco.

Commander wants to make sure you'll be in the welcoming party.
Komendant chce się upewnić, że będzie pan w komitecie powitalnym.

You do not have to show me any special favours, Commander.
Nie musi pan okazywać mi specjalnych względów, komandorze.

Commander shall we call back part of our army for the attack?
Dowódco. Czy mamy wezwać część naszej armii do ataku?

He’s a commander. His staff gets to go through the gate.
Jest dowódcą, a jego ludzie przejdą przez Wrota.

Commander there's something that has a connection with our case.
Panie kapitanie, mam coś, co ma związek ze sprawą.

I was called in by my lieutenant commander one day.
Pewnego dnia wezwała mnie do siebie moja przełożona.

Commander, please believe me, I mean your people no harm.
Komandorze, proszę mi uwierzyć. Nie mam wobec was złych zamiarów.

Do you not find it right pleasing to be here, Commander?
Czy nie znajdujesz żadnej przyjemności w byciu tutaj, Komandorze?

Just be that charming commander we've all come to know and love.
Po prostu bądź tym samym czarującym komendantem, którego znamy i kochamy.

With all due respect, commander, there is only one way to save our city.
Z całym szacunkiem, komandorze... ...istnieje tylko jeden sposób, byuratować nasze miasto.

Commander, with all due respect, we're not leaving without you.
Z całym szacunkiem - bez ciebie nie lecimy.

I said that my brother is the commander of a tank!
Mówiłem, że mój brat jest dowódcą czołgu!

She still needs a commander, a man in charge of the fleet.
Nadal będzie jej potrzebny dowódca. Człowiek, który będzie zarządzać flotą.

If winning is not important, then, commander, why keep score?
Jeśli zwycięstwo się nie liczy, to co są wyniki?

Their commander might be able to knock us off if he's smart enough.
Ich dowódca może nas znokautować jeśli tylko będzie wystarczająco sprytny.

The local commander is still afraid I will come after him with my ruler.
Miejscowy dowódca nadal się boi, że przyjdę do niego z rózgą.

I thought the Commander was to be the last one to evacuate.
Myślałam, że dowódca ewakuuje się jako ostatni.

General, the battery commander reports those are our own positions.
Generale, dowódca baterii melduje, że to nasze pozycje.

I have to drop in the nearest commander's office tomorrow.
Muszę się stawić jutro w najbliższej jednostce oficerskiej.

Will Commander end all this with me alone on the gate tower?
Czy dowódca zakończy to ze mną... ...na wieży bramy?

Commander, what is the damage level to the enemy ship?
Komandorze, jaki jest stopień uszkodzeń wrogiego statku?

Uh, the commander wanted to see the lieutenant after work to talk.
Komandor chciał się spotkać z porucznik Singer po pracy.

Let us break words with your commander. And divine his intent.
Pomówmy z twoim dowódcą i przekonajmy się o jego zamiarach.

Let me get a word with my old Commander.
Pozwólcie mi zamienić słowo z moim starym dowódca.

You are ordered to maintain silence on this matter, commander.
Jest Pan zobowiązany do zachowania ciszy w tej sprawie komendancie.

We trusted a local military commander, but he betrayed us.
Zaufaliśmy lokalnemu dowódcy wojskowemu, ale nas zdradził.

I wouldn't want you to end up like poor commander Danforth.
Nie chciałabym, żebyś skończył jak biedny komendant Danforth.

It's denied, but you are the commander of this operation.
To zaprzeczyło, ale jesteś dowódcą tej operacji.

The military junta commander told us everything that you've done.
Wojskowy dowódca junty powiedział nam wszystko, co zrobiłeś.