Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) błękit, lazur;

(Adjective) lazurowy, błękitny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U lazur.adj lazurowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lazurowy, błękitny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s lazur
adj błękitny, lazurowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lazur
adj błękitny, lazurowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BŁĘKITNY

LAZUR

BŁĘKIT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj błękitny
N lazur

Wordnet angielsko-polski

(of a deep somewhat purplish blue color similar to that of a clear October sky
"October's bright blue weather")
lazurowy, lazur
synonim: cerulean
synonim: sky-blue
synonim: bright blue

(a light shade of blue)
lazur
synonim: cerulean
synonim: sapphire
synonim: lazuline
synonim: sky-blue

Słownik internautów

lazurowy