Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niezręczność; zakłopotanie, skrępowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U niezdarność
niezręczność
skrępowanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niezręczność

Nowoczesny słownik języka angielskiego

niezdarność, niezręczność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRĘPOWANIE

NIEDOŁĘSTWO

NIEPORADNOŚĆ

NIERUCHAWOŚĆ

NIESKŁADNOŚĆ

NIEWYGODA

Wordnet angielsko-polski


1. (the carriage of someone whose movements and posture are ungainly or inelegant)
niezgrabność
synonim: clumsiness

2. (the quality of an embarrassing situation
"he sensed the awkwardness of his proposal")
wstydliwość: : synonim: nuisance value

3.
niezgrabność, koślawość: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niezgrabność

zakłopotanie

zażenować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
To społecznie niedostosowanie tak jakbyś był obcym w jakimś kraju.

TED

Very often when I meet someone and they learn this about me, there's a certain kind of awkwardness. ~~~ I can see it in their eyes.
Bardzo często spotykam kogoś kto zna moje możliwości wyczuwalna jest pewna niezręczność Widzę to w ich oczach.

TED

It's a social awkwardness.
Jeden to społeczne niedostosowanie.

TED

There is extreme awkwardness around this enemy within, but also current concern about reverberations of McVeigh's cause: war against the American government.

www.guardian.co.uk

An intern from a nearby radio station wanders over on in his cigarette break, watches the awkwardness unfold.

www.guardian.co.uk

The crowd's awkwardness only worsened when, mid-song, Momsen pulled down her top to reveal gaffer-taped nipples.

www.guardian.co.uk

But the new fine dining BYO does not remove the awkwardness around wine altogether.

www.guardian.co.uk

I don't want there to be any awkwardness between us.
Nie chcę, żeby było niezręcznie między nami.

I hope my coming to your store caused no awkwardness.
Mam nadzieję, że moje pojawienie się w sklepie nie wywołało zakłopotania.

I just hope it doesn't cause awkwardness, you know, in the house.
Mam tylko nadzieję, że to nie spowoduje niezręcznych sytuacji. Wiesz, w domu.

You need to resign yourself to the awkwardness of life
Musisz zrezygnować z siebie na rzecz niezręczności życia.

O'Brien says Bates is causing a lot of awkwardness downstairs.
Tak przy okazji. O'Brian wspomniała, że Bates jest bardzo niezgrabny na dole.

It could create a certain awkwardness.
Może to być nieco... niezręczne.

My awkwardness with my father is established.
Moja niezręczność przy ojcu jest dobrze znana.

So hopefully this awkwardness ended the awkwardness.
że ta niezręczność zakończy niezręczność.