Słownik polsko-angielski

adventure
~ polityczna - political adventure
~ wojskowa - military adventure

Wordnet polsko-angielski


1. (a disgraceful event)
scandal, outrage
synonim: skandal
synonim: afera
synonim: chryja
synonim: granda

2. (an incident (real or imaginary)
"their parting was a sad scene")
scene: : synonim: brewerie
synonim: burda
synonim: burza
synonim: draka
synonim: Sodoma i Gomora

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

row, disturbance, fracas

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C row
scene
scandal

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

row, brawl, fight~ pijacka - a drunken brawl~ wywołać - to start a row/disturbance~ znaleźć się w centrum - to be in the middle of a row~ zrobić komuś - to give sb. a row, to tell sb. off

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SCENE

SHINE

ADVENTURE

AFFRAY

DISTURBANCE

FUSS

POTHER

RACKET

ROW

RUCTION

SCANDAL

WRANGLE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f brawl, row
zrobić make a scene, pot. kick up a row

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bluster

brawl

broil

fracas

quarrel

rumpus

scrimmage

Nowoczesny słownik polsko-angielski

shindig

shindy

mayhem

argy-bargy

static

fight

blow-up

ructions