Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) żądny, gorliwy, namiętny;
avid fan - zagorzały miłośnik, fan;
avid for sth - spragniony czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) spragniony (czegoś) (np. pochwały), złakniony, gorliwy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

namiętny

entuzjastyczny

zapalony

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj chciwy (for, of sth czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHCIWY CZEGOŚ

ŻĄDNY

ZACHŁANNY

ŁAKOMY

ŁASY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zapalony
złakniony

Wordnet angielsko-polski


1. ( (often followed by `for') ardently or excessively desirous
"avid for adventure"
"an avid ambition to succeed"
"fierce devouring affection"
"the esurient eyes of an avid curiosity"
"greedy for fame")
chciwy, żarłoczny
synonim: devouring (a)
synonim: esurient
synonim: greedy

2. (marked by active interest and enthusiasm
"an avid sports fan")
namiętny: : synonim: zealous

Słownik internautów

gorliwy
spragniony

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. żądny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chciwy

gorliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Lukashenko is an avid hockey fan and so are the citizens of Belarus.
Pan Łukaszenko jest zapalonym fanem hokeja, podobnie jak obywatele Białorusi.

statmt.org

I'm sure you're all avid "American Idol" watchers.
Raczej wszyscy tu są zapalonymi widzami 'Amerykańskiego Idola'.

TED

And there was a pretty small population, and my father was an avid outdoorsman.
Mamy wielką północ, bardzo słabo zaludnioną.

TED

What happens when people pursue money too avidly, is they forget about the real basic pleasures of life.
Kiedy ludzie zbyt zachłannie dążą do powiększenia majątku, zapominają o prawdziwych, prostych przyjemnościach życia.

TED

in writing. - As an avid viewer of that great TV series 'Deadliest Catch' I am now a great admirer of fishermen and the work they do.
na piśmie. -Jako zapalony wielbiciel świetnego serialu telewizyjnego pt. "Deadliest Catch", jestem teraz wielkim entuzjastą rybaków i podziwiam pracę, jaką wykonują.

statmt.org

An avid collector of Islamic art and European old master paintings and decorative arts, Gutmann was appointed as director of Dresdner Bank on his father's death, but had to step down in the wake of the 1931 German banking crisis.

www.guardian.co.uk

Ironically the avid collector Henry Wellcome would have paid a lot more in the 1930s for the dull right-handed letter.

www.guardian.co.uk

" I'm an avid sailor, a dyed-in-the-wool blue-water man.

www.guardian.co.uk

One of its textbook examples was the Summer Reading Challenge (SRC), its literary initiative that encourages thousands of children to become avid readers every year.

www.guardian.co.uk

There's one thing we know about your writing: he is an avid fan.
Jest jedna rzecz która wiemy na temat twoich artykułów. Jest ich gorliwym fanem.

Yeah, two months ago. He was one of my most avid listeners.
Taa, dwa miesiące temu był jednym z moich zapalonych słuchaczy.

Well, for starters, my dad is an avid sailor, right?
Może zacznę od tego, że mój tata był zagorzałym marynarzem?

I assume you're as avid a theater man as myself.
Zakładam, iż tak samo lubisz teatr jak ja.

Here's who put them up and who are avid pencilusers.
A tutaj, kto go wyprodukował i kto go z chęciąwykorzysta.

My husband, he's quite the avid collector of rare vintages.
Mój mąż jest zagorzałym kolekcjonerem rzadkich roczników.

Did you know that princess Sophie is an avid ornithologist, just like me?
Wiedziałaś, że księżna Sophie jest zapalonym ornitologiem, jak ja?

Those dying to banish me will be avid to find you here
Jak będą uradowani ci, którzy chcą się mnie pozbyć, jak znajdą cię tutaj?

An avid collector, very interested in the case.
Zapalonemu kolekcjonerowi bardzo zainteresowanemu tą sprawą.

I've always been an avid fight fan.
Od zawsze byłem żądnym walki fanem.

Peter mentioned to me that you're an avid
Peter wspominał mi, że oglądasz bardzo dużo

I'm an avid reader of political memoirs.
Jestem zapalonym czytelnikiem politycznych wspomnień.

Mr Lukashenko is an avid hockey fan and so are the citizens of Belarus.
Pan Łukaszenko jest zapalonym fanem hokeja, podobnie jak obywatele Białorusi.

Dear Avid Fan, you honor me.
Drogi Gorliwy Fanie, zaszczycasz mnie.

Until then, dear Doctor... I remain your most... avid fan.
Do tego czas, drogi doktorze, pozostaję pana najbardziej... gorliwym fanem.

Dear Avid Fan: lnherit my mantle and surpass my achievements.
Gorliwy Fanie”: Przejmij moją powłokę i prześcignij moje osiągnięcia.

Josh Riley, bait store manager, boat renter and an avid reader of Science Digest.
Josh Riley, zarządca magazynu z przynętami, łodzi oraz gorliwy czytelnik Science Digest.

As an avid art collector myself... ...I know what Kobayashiwill appreciate.
Jako namiętny kolekcjoner sztuki, wiem, co spodoba się Kobayashi.

in writing. - As an avid viewer of that great TV series 'Deadliest Catch' I am now a great admirer of fishermen and the work they do.
na piśmie. -Jako zapalony wielbiciel świetnego serialu telewizyjnego pt. "Deadliest Catch", jestem teraz wielkim entuzjastą rybaków i podziwiam pracę, jaką wykonują.