Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pilot, lotnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C lotnik

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s disease

s ear

Wordnet angielsko-polski

(someone who operates an aircraft)
lotnik
synonim: aeronaut
synonim: airman
synonim: flier
synonim: flyer

Słownik internautów

lotnik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pilot

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotnik
~, naval - lotnik marynarki wojennej