Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autorstwo;
of unknown authorship - nieznanego autorstwa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autorstwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autorstwo, zawód pisarza

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

autorstwo n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autorstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPRAWSTWO

PISARSTWO

PISANIE

Wordnet angielsko-polski

(the act of creating written works
"writing was a form of therapy for him"
"it was a matter of disputed authorship")
pisanie
synonim: writing
synonim: composition
synonim: penning

Słownik internautów

autorstwo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(This tool also presents other information that you may ignore for the purposes of verifying authorship markup.)
Narzędzie wyświetla znaczniki znalezione na stronie, a także jej podgląd w postaci, która pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Google

Some have now been withdrawn - for instance, the Agence Presse story of 300 civilians killed, after the supposed author denied authorship.
Niektóre informacje, na przykład zabójstwo 300 cywilów, o którym mówiła Agence Presse zostały zdementowane.

statmt.org

This page is effectively, collectively authored by the Web, and Google is just helping us kind of to put the authorship in one kind of coherent place.
Tą stronę dynamicznie tworzy cała sieć, a Google tylko nam pomaga umieścić ten twór w jednym miejscu.

TED

Copyright is a form of protection provided for original works of authorship, including literary, dramatic, musical, graphic and audiovisual creations.
Prawa autorskie stanowią formę ochrony przeznaczoną dla oryginalnych prac autorskich dotyczącą dzieł literackich, teatralnych, muzycznych, graficznych i audiowizualnych.

Google

This debate was recently revived by James Shapiro's book Contested Will, a powerful defence of Shakespeare's authorship.

www.guardian.co.uk

Your first book sets the tone for your entire authorship.
Twoja pierwsza książka nadaje ton całej twojej pracy twórczej.

And this is not pride of authorship.
Nie jest to powód do dumy autorów.

You. Gold does not admit the authorship.
Pan Gold nie przyznaje się do winy.

Some have now been withdrawn - for instance, the Agence Presse story of 300 civilians killed, after the supposed author denied authorship.
Niektóre informacje, na przykład zabójstwo 300 cywilów, o którym mówiła Agence Presse zostały zdementowane.

Always remember that in this company... it's not authorship that counts, it's teamwork.
W tej firmie nie liczy się autorstwo, ale praca zespołowa.