Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (authorizing) autoryzacja
upoważnienie
(sanction) uprawnienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

upoważnienie, uprawnienie, autoryzacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uwierzytelnienie

sankcja

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

zezwolenie n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. upoważnienie n
2. zezwolenie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s upoważnienie, pełnomocnictwo, autoryzacja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autoryzacja
upoważnienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTORYZACJA

UPRAWNIENIE

Wordnet angielsko-polski

(a document giving an official instruction or command)
autoryzacja
synonim: mandate
synonim: authorisation

Słownik internautów

pełnomocnictwo, upoważnienie
pozwolenie, zezwolenie
autoryzacja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

legitymowanie (upoważnienie), upełnomocnienie
authorization by the court: upoważnienie przez sąd
authorization to act on behalf of another person: umocowanie do działania w cudzym imieniu
authorization to acts of ordinary management: umocowanie do czynności zwykłego zarządu
authorization to perform acts: umocowanie do wykonania czynności
explicit authorization: wyraźne upoważnienie
original authorization: umocowanie pierwotne
to exceed the scope of authorization of a body: przekraczać zakres umocowania organu
to get authorization: zostać upoważnionym
to give sb an authorization: udzielić komuś upoważnienia
to revoke an authorization: odwołać upoważnienie
to sign on authorization: podpisać z upoważnienia

Słownik audio-video Montevideo

gwarancja np. bankowa, gwarant, upoważnienie
dokument stanowiący tytuł prawny
pełnomocnictwo
kwit, dowód
nakaz sądowy
gwarantować, ręczyć, zapewniać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autoryzowanie

uprawnianie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zezwolenie; pr. upoważnienie
~, diplomatic - zezwolenie na przelot nad obcym terytorium