Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) upoważnienie, autoryzacja;
with authorisation - za zgodą, z upoważnienia;
authorisation code - informatyka kod autoryzacji;

Wordnet angielsko-polski

(a document giving an official instruction or command)
autoryzacja
synonim: mandate
synonim: authorization

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uprawnienie