Słownik polsko-angielski

polit. anarchy

Wordnet polsko-angielski


1. (a state of lawlessness and disorder (usually resulting from a failure of government) )
anarchy, lawlessness
synonim: bezprawie
synonim: samowola
synonim: bezkarność
synonim: bezkrólewie
synonim: swawola
synonim: bezład
synonim: nierząd
synonim: samowolność
synonim: bezrząd
synonim: anarchiczność

2. (illegality as a consequence of unlawful acts
defiance of the law)
lawlessness, outlawry: : synonim: samowolka
synonim: sobiepaństwo
synonim: samowola

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anarchy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U anarchy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f anarchy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LAWLESSNESS

CONFUSION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f anarchy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. anarchy (pl. anarchies)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

licence

license