Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) amulet;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C amulet

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

amulet

Nowoczesny słownik języka angielskiego

przedmiot przynoszacy szczęście, amulet

Wordnet angielsko-polski

(a trinket or piece of jewelry usually hung about the neck and thought to be a magical protection against evil or disease)
amulet, talizman, maskota
synonim: talisman

Słownik religii angielsko-polski

amulet m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

the headtires, and the ankle chains, and the sashes, and the perfume-boxes, and the amulets;
Bieretki, i zapony, i bindy, i przedniczki, i nausznice;

Jesus Army

Someone, or something, is trying to put the amulet together again.
Ktoś albo coś, próbuje znów złożyć amulet.

Look straight into the amulet and try not to think about anything else.
Patrz prosto w amulet i staraj się nie myśleć o niczym innym.

It took my amulet when I died, but no longer this, was lost.
Miałam na sobie mój amulet, kiedy umarłam, ale teraz go nie ma, jest zagubiony.

Where do they want me to take the amulet?
Gdzie chcą żebym zabrał amulet?

They killed four of our men and they have the amulet.
Oni zabili cztery naszych ludzi i oni mają amulet.

Tie a strand of your hair to this amulet and place it here.
Zwiąż kosmyk włosów jako amulet i połóż go tutaj.

Your friend here used to wear the same amulet.
Twój przyjaciel miał zwyczaj używać tego samego amuletu.

This could be an emblem or some sort of protective amulet.
To może być jakiś symbol albo amulet ochronny.

The amulet you want is in my body.
Amulet, którego szukasz jest w moim ciele.

The beacon on the amulet is still workng, so we can track him.
latarnia morska na amulecie jest nadal workng, więc możemy wyśledzić jego.

Do you have any idea the powerthis amulet has?
masz jakiś pomysł, który amulet powerthis ma?

Crowley's amulet allowed our favorite pirate to project, but where is it?
Amulet Crowley'a pozwolił stworzyć projekcję naszego pirata, ale gdzie on jest?

Do you think the Amulet would be here?
Myślisz, że amulet jest tutaj?

The amulet is the king of all metal.
Amulet jest niczym król pośród wszystkich metali.

After he snatched the amulet, he didn't drink any water.
Wyrwał amulet, ale nie pił żadnej wody.

Give me the amulet! I am handling it, bitch!
Daj mi amulet! radzę to, suka!

Master Toh has such a powerful amulet with him.
Mistrza Toh ma taki potężny amulet z nim.

It wasn't your fault we lost the amulet.
To nie była twoja wina, że zgubiliśmy amulet.

Until now this amulet has protected me, now it will protect you
Dotąd ten amulet chronił mnie, teraz niech chroni ciebie

The amulet itself is fairly small... and carved with intricate symbols.
Jego amulet jest dość niewielkich rozmiarów, pokryty skomplikowanymi symbolami.

Kenai, did you give Nita the amulet because you loved her?
Kenai, dałeś Nicie amulet bo ją kochałeś?

There is a piece of Moon Amulet here.
Tam jest kawałek księżycowego amuletu.

Don't we have an amulet to burn?
Nie mieliśmy jakiegoś amuletu do spalenia?

This amulet is part of your legacy.
Ten amulet jest częścią twojego spadku.

This is the amulet sent by the master
To jest amulet przysłany przez mistrza.

Okay, so, say we get the amulet.
No dobra, powiedzmy, że zdobyliśmy amulet.

Sing, cut this amulet from his chest.
Sing wyciął ten amulet sobie z szyi.

Look at the amulet on the kimono.
Spójrz na amulet na kimonie.

Now that we got that bullshit out the way... Do you have my amulet?.
Teraz, że dostaliśmy się, że bzdury z drogą... masz mój amulet?.

You fool, as Iong as I have this amulet, no one can me.
Głupia, tak długo, dopóki mam ten amulet, nikt nie może mnie zabić.

That amulet you stole, that belonged to me.
Ten amulet, który ukradłeś, który należał do mnie.

I’m giving you an electronic amulet.
Dam ci elektroniczny amulet.

This amulet is taboo things so terrible happen
Ten amulet jest tabu, dzieją się straszne rzeczy przez niego

Though I dislike you, take this amulet
Pomyśleć, że cię nie lubiłem, weź ten amulet.

Give me the amulet first.
Daj mi amulet najpierw.

I give you my amulet.
Dam ci mój amulet.

This amulet, whosoever possesses it shall become the protector of the 36 righteous ones.
Ktokolwiek wejdzie w posiadanie tego amuletu, stanie się obrońcą 36 Sprawiedliwych.

First, give me the amulet.
Pierwszy, daj mi amulet.

I want you to destroy the amulet...
Chcę abyś zniszczył amulet...

Hello. I got the amulet.
Cześć. dostałem amulet.

the amulet becomes vulnerable, and at that moment, it can be shattered.
amulet można uszkodzić, i w tym momencie może zostać rozbity.

Do you have your hachiman amulet?
Masz swój amulet boga Hachiman?

Ridiculous! That Amulet was destroyed long ago.
Niedorzeczność, amulet został zniszczony dawno temu.

It requires a wizard to reunite the Amulet
To czarodziej ma scalić amulet.

This is a holy amulet.
To święty amulet.

The amulet... does she still wear it?
A kamień narodzin? Czy ona nadal Go ma?