Słownik polsko-angielski

call; US reveille; mar. hit the deck
~ poranna - morning call

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

motive, incentive, impulse, incitement, inducement
pobudka kryminalna: criminal motivepobudka uboczna: by-motivepobudki materialne: interested motivespobudki niewłaściwe: improper motivespobudki niskie: base motivesbezpośrednia pobudka: direct motiveniska pobudka: foul motivedziałać z pobudek osobistych: to act from personal motives

Wordnet polsko-angielski


1. (a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
reason, ground
synonim: powód
synonim: przyczyna
synonim: motyw
synonim: racja
synonim: źródło

2. ( (military) signal to wake up)
reveille, wake-up signal: :

3. (the act of waking
"it was an early awakening"
"it was the waking up he hated most")
awakening, wakening, waking up: : synonim: budzenie
synonim: rozbudzanie
synonim: wybijanie ze snu
synonim: wybudzanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w wojsku) reveille
(motyw) motive, reason
(przen. - wezwanie do działania) clarion call

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C 1. (budzenie) wake-up call; (mil, sygnał) reveille: ~! wake up! 2. (powód) motive; inducement; incentive

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

(general) wake up

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROUSE

ALARM

IMPELLENT

INDUCEMENT

MOTIVE

PERSUASIVE

ANIMATION

STIMULANT

IMPULSE

ANIMUS

INCENTIVE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

incentive motive

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f reveille

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. reveille
(motyw) motive

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

reveille