Słownik polsko-angielski

lord
~ Admiralicji - Sea Lord
~ Admiralicji, Pierwszy - First Sea Lord

Wordnet polsko-angielski

(a titled peer of the realm)
Lord, noble, nobleman

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lord
Izba Lordów house of Lords

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C lord: Izba ~ów (House of) Lords

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m bryt. lord

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m bryt. lord Lord Adwokat Lord Advocate Lord Gubernator Lord Lieutenant Lord Kanclerz the Lord Chancellor

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LORD

EARL

MONSIEUR

MISTER

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

peer

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To o tym właśnie mówił Lord w tym cytacie.
That was what he was talking about on that quote.

TED

The princess is in your office and Lord Helmet is awaiting you there.
Księżniczka jest w pańskim gabinecie i lord Hełm czeka tam na pana.

Lord Stanley writes that he is ill, so he cannot meet for battle.
Lord Stanley pisze, że jest chory, więc nie może stawić się do bitwy.

King. Since that boar killed his brother, every lord wants a coronation.
Od kiedy dzik zabił mu brata, każdy lord pragnie korony.

I just want you to know the Lord forgives you.
Szukasz wykupu. które tylko chcę ty, by wiedzieć lord wybacza cię.

He wakes up the person he was, which is, like, a lord or something.
Budzi się jako osoba, którą był wcześniej, czyli jakiś lord.

Lord, I asked for the way and you send the whole map.
Lord, poprosiłem o drogę, a ty wysyłasz mi mapę w całości.

Yeah, with all this going on, Lord knows what she's been eating.
Tak, z tym wszystkim iść dalej, Lord wie, co ona je.

As I said, Lord Mot will not arrive for many days.
Jak mówiłem, lord Mot nie powróci przez wiele dni.

Lord Beckett desires the content of that chest.
Lord Beckett marzy o tym, co jest w skrzyni.

Lord Godless has special skills that make him invincible.
Lord Bezbożny ma niezwykłą moc, która czyni go niezwyciężonym.

Lord Flashheart, this is the greatest honor of my life.
Lord Flashheart, to największy zaszczyt jaki mnie w życiu spotkał.

Our Lord Shiva has blessed your true devotion and answered your prayers
Lord Shiva pobłogosławił twoją pobożność i odpowiedział na twoje modlitwy.

Lord Stark went out of his way to make it your home.
Lord Stark zrobił wszystko, by uczynić to miejsce twoim domem.

Lord Varys knows what you had for breakfast three days ago.
Lord Varys wie, co jadłeś na śniadanie trzy dni temu.

Tell me, what exactly does a lord protector do?
Niech mi pan powie, co właściwie robi ten Lord Protektor?

Oh, everything seems to be going swimmingly, my Lord.
Och wszystko wydaje się być doskonale przygotowane, my Lord.

Which, apparently, Lord Melbourne plays better than you, Sir.
W której, najwyraźniej, Lord Melbourne radzi sobie lepiej niż pan!

Perhaps Lord Mot is keeping it himself.
Cóż, może ten lord Mot zatrzymuje je dla siebie?

There is also one other of high birth, namely the queen's cousin, Lord Dacres.
Jest jeszcze jeden więzień wysokiego pochodzenia, kuzyn królowej, lord Dacres.

Lord Dargis was willing to go to any lengths to get the estate.
Lord Dargis posunąłby się do każdego czynu aby zdobyć posiadłość.

Lord Uxbridge kindly tutored me in doing it.
Lord Uxbridge w swej uprzejmości poinstruował mnie o tym sposobie.

Lord William is ill and needs a potion for indigestion.
Lord William jest chory i potrzebuje eliksiru na niestrawność.

You might as well open up your pearly gates, dear Lord.
Mógłbyś jak dobrze otworzyć twoje perliste bramy, drogi lord.

I suppose Lord Beichen knew about me from my publications.
Przypuszczam, że lord Beichen słyszał o mnie dzięki moim publikacjom.

The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave.
Świadek zeznał, że widział jak lord Blackwood powstał z grobu.

Lord Bethell was a colleague and a friend, who acted with conviction and set yardsticks.
Lord Bethell był kolegą oraz przyjacielem, który działał z przekonaniem i wyznaczał standardy.

If this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Gdyby raport ten był prawdziwy, lord Kinnock byłby winien zdrady stanu.

It turns out that an English lord has more social responsibility than the socialist Kalfin.
Okazuje się, że angielski lord wykazuje więcej odpowiedzialności społecznej od socjalisty Kalfina.

Which it was Lord Wellington himself, himself sore pressed, which he said to me,
A był to sam lord Wellington we własnej osobie, który powiedział mi:

When Lord Mot arrived and there was not enough naqahdah, we tried to explain.
Gdy przybył lord Mot i nie było dość naquadah, próbowaliśmy to wytłumaczyć.

Lord Brass says it's the most exciting thing he's ever read!
Lord Brass mówi, że to najbardziej ekscytująca rzecz, jaką kiedykolwiek czytał!

Lord or not, you have no reason and no authority to arrest this man.
Lord, czy nie, nie masz żadnych powodów ani uprawnień, by aresztować tego człowieka.

My husband, Lord Ashley, has sent a trusted man to collect me.
Mój mąż, lord Ashley, posłał po mnie zaufanego człowieka.

This is my mentor Lord Mandrake, he is dead now.
To jest mój mentor, Lord Mandrake, teraz już nie żyje.

The fine Lord Tully would never marry any of his children to mine.
Znakomity lord Tully nigdy nie wżeniłby swoich dzieci w mój ród.

Perhaps, in this matter, Lord Cromwell has overreached himself.
Być może, w tej sprawie, Lord Cromwell przeliczył się z siłami.

I know that you are here in the Grand Hotel, living like a lord.
Wiem, że jest pan w Grand Hotelu i żyje jak lord.

One or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
Kilku angielskich dżentelmenów - lord Byron i inni - zrobiło to i owo.

Was not my Lord Rochester in wih you?
Czy lord Rochester nie był z tobą? - Poszedł już.

Lord Hagen Tronje knows well, why he never lays aside his sword!
Lord Hagen Tronje dobrze wie, dlaczego nigdy nie odkłada swego miecza!

Lord Helmet has just notified us that Princess Vespa is in sight.
Lord Hełm powiadomił nas, że księżniczka Vespa jest w zasięgu.

Lord Jiang sent the Kui Army to guard my left wing
Lord Jiang wysłał armię Kui, aby strzegła mego lewego skrzydła.

Lord Jon often came to me for counsel.
Lord Jon często przychodził do mnie po radę.

Lord Klorel merely took what was already his.
Lord Klorel po prostu wziął, co do niego należało.

Lord Pang has not returned from the imperial court.
Lord Pang jeszcze nie wrócił z cesarskiego dworu.

Lord Pan knows nothing about commanding an army.
Lord Pan niczego nie wie o dowodzeniu armią.

Lord knows that school could use a little color.
Lord zna tą szkołę wystarczy użyć trochę koloru.

We've got a fruit basket from the Lord, all sprinkled with nectars.
Mamy kosz owoców z Lord, wszystkie tryskają sokiem.

I thought an enemy lord might go there to listen to the flute.
Myślałem, że wrogi lord chodzi tam posłuchać fletu.

I tried my best, but I'm almost certain Lord Vetinari will press charges.
Starałem się, ale jestem pewien, że Lord Vetinari wniesie oskarżenie.