ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LORD

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass Jack Lord das alles schon vor fast zehn Jahren gesagt hat.
Chciałbym tylko powiedzieć, że Jack Lord powiedział to prawie 10 lat temu.

TED

Ihr grundlegender Antrieb war eine ernste Bewertung von Lord Stern.
Ich podstawową inspiracją był surowy raport lorda Sterna.

TED

Frieden ist nicht "Kumbaya, my Lord."
Pokój to nie "Przyjdź do nas, Panie".

TED

Jahrhundert: ein großer britischer Außenminister, Lord Canning, beschrieb es als das "Europäische Konzert der Mächte".
Istniała równowaga pięciu czynników.

TED

Deswegen forderten sie Lord Blackstone auf zu entscheiden, dass diese Flugzeuge Hausfriedensbruch begingen.
Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, mówiąc, że samoloty naruszają ich własność.

TED