Wordnet polsko-angielski

(marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking)
joint, marijuana cigarette, reefer, stick, spliff
synonim: skręt

Nowoczesny słownik polsko-angielski

reefer

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

budowanie infrastruktur naukowo-badawczych przez europejskie joint ventures; oraz
building infrastructures exploited by joint European ventures; and

statmt.org

Dziś rano wszedłem na stronę internetową organizacji rządowej Joint Task Force Guantánamo.
This morning, I chanced upon a website of a government organisation called Joint Task Force Guantánamo.

statmt.org

- Joint motion for a resolution:
- Joint motion for a resolution: RC B6-0159/2007

statmt.org

- Joint motion for a resolution:
- Joint motion for a resolution: RC B6-0160/2007

statmt.org

- Joint motion for a resolution:
- Joint motion for a resolution: RC B6-0162/2007

statmt.org

We need stricter rules for the export of arms components, the transfer of products via joint ventures and the re-export of European military goods to third countries.
Potrzebujemy bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie wywozu komponentów uzbrojenia, przemieszczania produktów przez spółki typu joint venture i ponownego wywozu europejskich towarów wojskowych do krajów trzecich.

You smoke pot with my girlfriend again, you're dead.
Jeszcze jeden joint z moja dziewczyną i jestes martwy !

One joint of this put Southern California to sleep back in '65.
Jeden joint z tego kładł spać całą Południową Kalifornię w '65.

Article 10 of the agreement also provides for the setting up of joint ventures between Community operators and Guinea-Bissau operators with a view to the joint exploitation of the resources.
Artykuł 10 przedmiotowej umowy przewiduje także tworzenie spółek joint venture przez operatorów wspólnotowych i operatorów z Gwinei Bissau w celu wspólnego wykorzystywania zasobów.

Do you think The Joint Venture is fiction or fact?
Czy myślisz, że The Joint Venture to prawda czy fałsz?

But Harvard, gentlemen, is not just any joint.
Lecz Harvard, panowie, to nie jest joint.

Java Joint guy asked me out.
Java Joint guy zapytał mnie o randkę.

What we call in the trade casing the joint.
Nazywamy to w branży casing the joint.

They lit a joint while they were here, Bob.
To jest joint. Bob, byli tutaj.

This is my last joint.
To jest mój ostatni joint.

Hey, it's better than the joint.
Hej, to lepsze niż joint.

One joint won't hurt you.
Jeden joint ci nie zaszkodzi.

Model number 17 to, um, ' The Clip Joint. '
Model numer 17 do The Clip Joint.

This is definitely Mr. Big's joint.
To jest z pewnością Pan Wielki Joint.

This morning, I chanced upon a website of a government organisation called Joint Task Force Guantánamo.
Dziś rano wszedłem na stronę internetową organizacji rządowej Joint Task Force Guantánamo.

Folks call that place the joint.
Goście nazywają to miejsce 'The Joint' (skręt).

I think it's your joint, love.
Myślę, że to joint, kochanie.

This is a joint anti-inflammatory.
To jak joint przeciwzapalny.

We got a card place, we got a Great Escape Travel, hair joint,
Albo card place, albo Great Escape Travel, a może hair joint.

But it was just a joint.
Ale to tylko joint.

It could be carried out by the Joint Research Centre, and I would ask the Commissioner whether this is really being considered.
Joint Research Centre mogłoby takie badania przeprowadzić. I chciałem zapytać Panią Komisarz, czy to rzeczywiście jest przedmiotem jakichś rozważań.

One small joint.
Jeden mały joint.

- Joint motion for a resolution: RC B6-0172/2007
- Joint motion for a resolution:

building infrastructures exploited by joint European ventures; and
budowanie infrastruktur naukowo-badawczych przez europejskie joint ventures; oraz

Joint task force.
Joint Task Force.

is the Mutual Network, and it was founded in 1969 by Walt Anders.
Mutual Network (Joint Research Network Walt Anders została założona w 1969 roku.

I think we need to put a pin in this little joint until we can get Camden here to explain what the hell is going on.
I think we need to put a pin in this little joint until we can get Camden here to explain what the hell is going on.

See, you got Disneyland in L.A., the Grand Canyon outside of Phoenix, and then when you get to Chicago, there's this really great rib joint I know Jamie's gonna love.
Zobacz, masz Disneyland w L.A., Grand Canyon za Phoenix, i kiedy dotrzesz do Chicago, there's this really great rib joint I know Jamie's gonna love.